Gemeenteraad

van woensdag 3 april 2019

 

Aanwezig

Jan Verbist, voorzitter

Seppe Bouquillon, burgemeester

Ellen Deswert, Elke Tweepenninckx, Marc T'Syen, Kris Gebruers, Chris Bakelants, schepenen

Jan Verhaert, Riet Smits, Lisette Boeckx, Mario Verhaert, Dag Pas, Annelies Horemans, Willy Maes, Jef Peeters, An Peeters, Mil Haemhouts, Michel De Maeyer, Sander Verboven, Steve Janssens, Gert Dierckx, Joeri Janssens, raadsleden

Jeroen Peeters, algemeen directeur

Verontschuldigd

Marc Verhulst, raadslid

 

 

OPENBARE ZITTING

 

Overzicht punten

Zitting van woensdag 3 april 2019

1Notulen van de gemeenteraad van 6 maart 2019. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 15/04/2019
Punt bijlagen/links notulen 6 maart 2019.pdf
Overzicht punten

Zitting van woensdag 3 april 2019

2Bouwmeester Scan. Toelichting.

Publicatiedatum: 15/04/2019
Punt bijlagen/links Bouwmeester Scan 13 december finale versie.pdf
Overzicht punten

Zitting van woensdag 3 april 2019

3Aankoop grond hoek Tramstraat en Voortkapelseweg. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 15/04/2019
Overzicht punten

Zitting van woensdag 3 april 2019

4Reglement met betrekking tot de voorwaarden voor de aanplakking op verkiezingsborden en voor de verspreiding van verkiezingspropaganda voor de verkiezingen van 26 mei 2019. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 15/04/2019
Overzicht punten

Zitting van woensdag 3 april 2019

5Reorganisatie van de adviesraden en opheffing van de oude statuten van de diverse adviesraden. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 15/04/2019
Overzicht punten

Zitting van woensdag 3 april 2019

6Vrijetijdsraad. Goedkeuring oprichting en huishoudelijk reglement.

Publicatiedatum: 15/04/2019
Overzicht punten

Zitting van woensdag 3 april 2019

7Jeugdraad. Goedkeuring oprichting en huishoudelijk reglement.

Publicatiedatum: 15/04/2019
Overzicht punten

Zitting van woensdag 3 april 2019

8Beheerraad bibliotheek. Goedkeuring oprichting en huishoudelijk reglement.

Publicatiedatum: 15/04/2019
Overzicht punten

Zitting van woensdag 3 april 2019

9Mondiale adviesraad. Goedkeuring oprichting en huishoudelijk reglement.

Publicatiedatum: 15/04/2019
Overzicht punten

Zitting van woensdag 3 april 2019

10Lokaal overleg kinderopvang en opvoedingsondersteuning. Goedkeuring oprichting en huishoudelijk reglement.

Publicatiedatum: 15/04/2019
Overzicht punten

Zitting van woensdag 3 april 2019

11Adviesraad zorgzaam Olen. Goedkeuring oprichting en huishoudelijk reglement.

Publicatiedatum: 15/04/2019
Overzicht punten

Zitting van woensdag 3 april 2019

12Samenwerkingsovereenkomst met Logo Kempen vzw. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 15/04/2019
Punt bijlagen/links Samenwerkingsovereenkomst Logo Kempen met Gezonde Gemeente.pdf
Overzicht punten

Zitting van woensdag 3 april 2019

13Herziening RUP Olen-Centrum. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

Publicatiedatum: 15/04/2019
Overzicht punten

Zitting van woensdag 3 april 2019

14Restauratie van de Sint-Martinuspastorie. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

Publicatiedatum: 15/04/2019
Overzicht punten

Zitting van woensdag 3 april 2019

15Vzw Keizer Karel Olen. Algemene vergadering van 8 april 2019. Goedkeuring agenda en standpuntbepaling.

Publicatiedatum: 15/04/2019
Overzicht punten

Zitting van woensdag 3 april 2019

16Vervoerregio Kempen. Toetreding tot de vervoerregioraad en aanduiding vertegenwoordigers.

Publicatiedatum: 15/04/2019
Overzicht punten

Zitting van woensdag 3 april 2019

17Samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeenten Olen en Vorselaar voor de functie van intergemeentelijke beleidsmedewerker veiligheid.

Publicatiedatum: 15/04/2019
Overzicht punten

Zitting van woensdag 3 april 2019

18Burgerparticipatie. Voorstel om bij de start van de gemeenteraad de burgers in dialoog te kunnen laten gaan met de raadsleden en voorstel om een open portaal voor vraagstelling van de burger te installeren op de website. Weigering.

Publicatiedatum: 15/04/2019
Overzicht punten

Zitting van woensdag 3 april 2019

19Mondelinge vragen en mededelingen. Bespreking.

Publicatiedatum: 15/04/2019