Gemeenteraad

van woensdag 6 november 2019

 

OPENBARE ZITTING

 

Overzicht punten

Zitting van woensdag 6 november 2019

1Notulen van de gemeenteraad van 2 oktober 2019. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 12/11/2019
Overzicht punten

Zitting van woensdag 6 november 2019

2Verleggen en uitbreiden van voetweg 72, tussen Rode Driezen 2 en 6. Kennisname besluit deputatie.

Publicatiedatum: 12/11/2019
Overzicht punten

Zitting van woensdag 6 november 2019

3Reglement houdende werkingssubsidies voor socio-culturele verenigingen. Goedkeuring wijzigingen.

Publicatiedatum: 12/11/2019
Overzicht punten

Zitting van woensdag 6 november 2019

4Reglement houdende de werkingssubsidies van sportverenigingen. Goedkeuring wijzigingen.

Publicatiedatum: 12/11/2019
Overzicht punten

Zitting van woensdag 6 november 2019

5Gemeentelijk uitleenreglement voor organisatoren. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 12/11/2019
Overzicht punten

Zitting van woensdag 6 november 2019

6Retributiereglement uitlenen van materialen. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 12/11/2019
Overzicht punten

Zitting van woensdag 6 november 2019

7Brief Agentschap Binnenlands bestuur over goedkeuring jaarrekening gemeente 2018. Kennisname.

Publicatiedatum: 12/11/2019
Overzicht punten

Zitting van woensdag 6 november 2019

8Brief Agentschap Binnenlands bestuur over goedkeuring jaarrekening AGB 2018. Kennisname.

Publicatiedatum: 12/11/2019
Overzicht punten

Zitting van woensdag 6 november 2019

9Budgetwijziging gemeente 2019 nr. 4. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 12/11/2019
Overzicht punten

Zitting van woensdag 6 november 2019

10Financiële verdeelsleutel voor de brandweer zone Kempen. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 12/11/2019
Overzicht punten

Zitting van woensdag 6 november 2019

11Aankoop bestelwagen - ploeg gebouwen. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

Publicatiedatum: 12/11/2019
Overzicht punten

Zitting van woensdag 6 november 2019

12Het leveren en plaatsen van speeltoestellen in kavel Vierbeuk en/of op speelterrein Kikoen St.-Jozef-Olen (naschoolse opvang). Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

Publicatiedatum: 12/11/2019
Overzicht punten

Zitting van woensdag 6 november 2019

13Vernieuwing van de netwerkinfrastructuur van de twee gemeentelijke scholen (de Kriebel en De Kleine Wijzer). Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

Publicatiedatum: 12/11/2019
Overzicht punten

Zitting van woensdag 6 november 2019

14Budgetwijziging 2019 kerkfabriek O.-L.-V.-Olen. Aktename.

Publicatiedatum: 12/11/2019
Overzicht punten

Zitting van woensdag 6 november 2019

15Meerjarenplan kerkfabriek O.-L.-V.-Olen 2020-2025. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 12/11/2019
Overzicht punten

Zitting van woensdag 6 november 2019

16Budget 2020 kerkfabriek O.-L.-V.-Olen. Aktename.

Publicatiedatum: 12/11/2019
Overzicht punten

Zitting van woensdag 6 november 2019

17Budgetwijziging 2019 kerkfabriek Olen-Centrum. Aktename.

Publicatiedatum: 12/11/2019
Overzicht punten

Zitting van woensdag 6 november 2019

18Meerjarenplan kerkfabriek Olen-Centrum 2020-2025. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 12/11/2019
Overzicht punten

Zitting van woensdag 6 november 2019

19Budget 2020 kerkfabriek Olen-Centrum. Aktename.

Publicatiedatum: 12/11/2019
Overzicht punten

Zitting van woensdag 6 november 2019

20Meerjarenplan kerkfabriek St.-Jozef-Olen 2020-2025. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 12/11/2019
Overzicht punten

Zitting van woensdag 6 november 2019

21Budget 2020 kerkfabriek St.-Jozef-Olen. Aktename.

Publicatiedatum: 12/11/2019
Overzicht punten

Zitting van woensdag 6 november 2019

22Projectvereniging Kempens Karakter. Goedkeuring verlenging en bevestiging van de bestaande engagementen binnen de deelwerkingen 'cultureel erfgoed' en 'onroerend erfgoed'.

Publicatiedatum: 12/11/2019
Overzicht punten

Zitting van woensdag 6 november 2019

23Verslagen dienstverlenende en opdrachthoudende verenigingen. Kennisname.

Publicatiedatum: 12/11/2019
Overzicht punten

Zitting van woensdag 6 november 2019

24Pidpa. Buitengewone algemene vergadering van 20 december 2019. Goedkeuring agenda en standpuntbepaling.

Publicatiedatum: 12/11/2019
Overzicht punten

Zitting van woensdag 6 november 2019

25Mondelinge vragen en mededelingen. Bespreking.

Publicatiedatum: 12/11/2019