Gemeenteraad

van woensdag 3 juli 2019

 

OPENBARE ZITTING

 

Overzicht punten

Zitting van woensdag 3 juli 2019

1Notulen van de gemeenteraad van 5 juni 2019. Goedkeuring.

Overzicht punten

Zitting van woensdag 3 juli 2019

2Aankoop en ruiling van delen gronden ter hoogte van voetweg 72 aan Rode Driezen. Goedkeuring ontwerpakte.

Overzicht punten

Zitting van woensdag 3 juli 2019

3Gratis grondafstand deels gelegen ter hoogte van lot 1 en 2 van verkaveling 090/525 en deels ter hoogte van lot A langs Hezewijk. Aanvaarding grondafstand en goedkeuring ontwerpakte.

Overzicht punten

Zitting van woensdag 3 juli 2019

4Ruiling afgeschafte bedding Leenloop en Bouwensloop op voormalige site van BVBA Reneco en Serilge en inlijving nieuwe bedding in het openbaar domein. Goedkeuring ontwerpakte.

Overzicht punten

Zitting van woensdag 3 juli 2019

5Opstart van vestigingsplaats voor de Academie voor Muziek, Woord en Dans van de stad Herentals voor het domein Muziek in vrije basisschool De Toermalijn. Principiële goedkeuring.

Overzicht punten

Zitting van woensdag 3 juli 2019

6Jaarrekening OCMW van 2018. Kennisname.

Overzicht punten

Zitting van woensdag 3 juli 2019

7Budgetwijziging 1 - 2019 OCMW. Goedkeuring.

Overzicht punten

Zitting van woensdag 3 juli 2019

8Rapportering visum 2018. Kennisname.

Overzicht punten

Zitting van woensdag 3 juli 2019

9Tussentijdse rapportering gemeente Olen. Kennisname.

Overzicht punten

Zitting van woensdag 3 juli 2019

10Definiëring van het begrip 'dagelijks bestuur'. Goedkeuring.

Overzicht punten

Zitting van woensdag 3 juli 2019

11Vrijstelling van de voorafgaande visumverplichting. Goedkeuring.

Overzicht punten

Zitting van woensdag 3 juli 2019

12Herzien stedenbouwkundige verordening huiskavels, verkavelingen, parkeren en wonen. Goedkeuring procesnota IOK en goedkeuring wijze van gunning.

Overzicht punten

Zitting van woensdag 3 juli 2019

13Schoonmaken van diverse gebouwen. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

Overzicht punten

Zitting van woensdag 3 juli 2019

14Restauratie van de Sint-Martinuspastorie. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

Overzicht punten

Zitting van woensdag 3 juli 2019

15Budgetwijziging AGB 2019 nr. 1. Goedkeuring.

Overzicht punten

Zitting van woensdag 3 juli 2019

16Aanpassing meerjarenplan gemeente 2014-2021. Goedkeuring.

Overzicht punten

Zitting van woensdag 3 juli 2019

17Budgetwijziging gemeente 2019 nr. 3. Goedkeuring.

Overzicht punten

Zitting van woensdag 3 juli 2019

18Overeenkomst inzake de overname van de activiteiten van AGB Olen door gemeente Olen. Goedkeuring.

Overzicht punten

Zitting van woensdag 3 juli 2019

19Beheersovereenkomst gemeente-AGB. Opheffing.

Overzicht punten

Zitting van woensdag 3 juli 2019

20Beëindiging erfpachtovereenkomsten voor Teunenberg en de sporthal en stopzetting overeenkomst inzake onroerende financieringshuur betreffende ontmoetingscentrum De Vrede. Goedkeuring ontwerpakte.

Overzicht punten

Zitting van woensdag 3 juli 2019

21Annexe huurovereenkomst met Vinamici Odloo over het gebruik van lokaal op Teunenberg. Goedkeuring.

Overzicht punten

Zitting van woensdag 3 juli 2019

22Annexe huurovereenkomst met het Vierde Oor over het gebruik van lokaal op Teunenberg. Goedkeuring.

Overzicht punten

Zitting van woensdag 3 juli 2019

23Huurovereenkomst met Rode Kruis Vlaanderen vzw afdeling Olen over het gebruik van lokaal op Teunenberg. Goedkeuring.

Overzicht punten

Zitting van woensdag 3 juli 2019

24Annexe concessieovereenkomst en convenant cafetaria sporthal. Goedkeuring.

Overzicht punten

Zitting van woensdag 3 juli 2019

25Overeenkomst tussen gemeente Olen en vzw De Vrede in verband met de uitbating van het ontmoetingscentrum De Vrede. Goedkeuring delegatie opdracht voor de totstandkoming en goedkeuring van een nieuwe overeenkomst.

Overzicht punten

Zitting van woensdag 3 juli 2019

26Verhuurreglement ontmoetingscentrum De Vrede. Goedkeuring.

Overzicht punten

Zitting van woensdag 3 juli 2019

27Verhuurreglement domein Teunenberg. Goedkeuring.

Overzicht punten

Zitting van woensdag 3 juli 2019

28Verhuurreglement sporthal. Goedkeuring.

Overzicht punten

Zitting van woensdag 3 juli 2019

29Verhuurreglement polyvalente zalen. Goedkeuring.

Overzicht punten

Zitting van woensdag 3 juli 2019

30Verhuurreglement buiteninfrastructuur. Goedkeuring.

Overzicht punten

Zitting van woensdag 3 juli 2019

31Retributiereglement gebruik socio-culturele en sportieve infrastructuur. Goedkeuring.

Overzicht punten

Zitting van woensdag 3 juli 2019

32Prijssubsidiereglementen ontmoetingscentrum De Vrede en sporthal. Opheffing.

Overzicht punten

Zitting van woensdag 3 juli 2019

33Politieverordening inzake voorwaarden voor clubhuizen en samenscholing van motorclubs. Goedkeuring.

Overzicht punten

Zitting van woensdag 3 juli 2019

34Kempens Karakter. Activiteitenverslag en jaarrekening 2018. Kennisname.

Overzicht punten

Zitting van woensdag 3 juli 2019

35De Kleine Wijzer. Verslag vergadering schoolraad van 20 juni 2019. Kennisname.

Overzicht punten

Zitting van woensdag 3 juli 2019

36De Kriebel. Verslag vergadering schoolraad van 4 juni 2019. Kennisname.

Overzicht punten

Zitting van woensdag 3 juli 2019

37De Kriebel. Verslag vergadering schoolraad van 13 juni 2019. Kennisname.

Overzicht punten

Zitting van woensdag 3 juli 2019

38De Kleine Wijzer en de Kriebel. Schoolreglement gewoon basisonderwijs voor het schooljaar 2019-2020. Goedkeuring.

Overzicht punten

Zitting van woensdag 3 juli 2019

39Arbeidsreglement De Kleine Wijzer en de Kriebel. Goedkeuring.

Overzicht punten

Zitting van woensdag 3 juli 2019

40Mondelinge vragen en mededelingen. Bespreking.