Gemeenteraad

van woensdag 3 juli 2019

 

OPENBARE ZITTING

 

Overzicht punten

Zitting van woensdag 3 juli 2019

1Notulen van de gemeenteraad van 5 juni 2019. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 05/07/2019
Overzicht punten

Zitting van woensdag 3 juli 2019

2Aankoop en ruiling van delen gronden ter hoogte van voetweg 72 aan Rode Driezen. Goedkeuring ontwerpakte.

Publicatiedatum: 05/07/2019
Overzicht punten

Zitting van woensdag 3 juli 2019

3Gratis grondafstand deels gelegen ter hoogte van lot 1 en 2 van verkaveling 090/525 en deels ter hoogte van lot A langs Hezewijk. Aanvaarding grondafstand en goedkeuring ontwerpakte.

Publicatiedatum: 05/07/2019
Overzicht punten

Zitting van woensdag 3 juli 2019

4Ruiling afgeschafte bedding Leenloop en Bouwensloop op voormalige site van BVBA Reneco en Serilge en inlijving nieuwe bedding in het openbaar domein. Goedkeuring ontwerpakte.

Publicatiedatum: 05/07/2019
Overzicht punten

Zitting van woensdag 3 juli 2019

5Opstart van vestigingsplaats voor de Academie voor Muziek, Woord en Dans van de stad Herentals voor het domein Muziek in vrije basisschool De Toermalijn. Principiële goedkeuring.

Publicatiedatum: 05/07/2019
Overzicht punten

Zitting van woensdag 3 juli 2019

6Jaarrekening OCMW van 2018. Kennisname.

Publicatiedatum: 05/07/2019
Overzicht punten

Zitting van woensdag 3 juli 2019

7Budgetwijziging 1 - 2019 OCMW. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 05/07/2019
Overzicht punten

Zitting van woensdag 3 juli 2019

8Rapportering visum 2018. Kennisname.

Publicatiedatum: 05/07/2019
Overzicht punten

Zitting van woensdag 3 juli 2019

9Tussentijdse rapportering gemeente Olen. Kennisname.

Publicatiedatum: 05/07/2019
Overzicht punten

Zitting van woensdag 3 juli 2019

10Definiëring van het begrip 'dagelijks bestuur'. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 05/07/2019
Overzicht punten

Zitting van woensdag 3 juli 2019

11Vrijstelling van de voorafgaande visumverplichting. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 05/07/2019
Overzicht punten

Zitting van woensdag 3 juli 2019

12Herzien stedenbouwkundige verordening huiskavels, verkavelingen, parkeren en wonen. Goedkeuring procesnota IOK en goedkeuring wijze van gunning.

Publicatiedatum: 05/07/2019
Overzicht punten

Zitting van woensdag 3 juli 2019

13Schoonmaken van diverse gebouwen. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

Publicatiedatum: 05/07/2019
Overzicht punten

Zitting van woensdag 3 juli 2019

14Restauratie van de Sint-Martinuspastorie. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

Publicatiedatum: 05/07/2019
Overzicht punten

Zitting van woensdag 3 juli 2019

15Budgetwijziging AGB 2019 nr. 1. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 05/07/2019
Overzicht punten

Zitting van woensdag 3 juli 2019

16Aanpassing meerjarenplan gemeente 2014-2021. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 05/07/2019
Overzicht punten

Zitting van woensdag 3 juli 2019

17Budgetwijziging gemeente 2019 nr. 3. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 05/07/2019
Overzicht punten

Zitting van woensdag 3 juli 2019

18Overeenkomst inzake de overname van de activiteiten van AGB Olen door gemeente Olen. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 05/07/2019
Overzicht punten

Zitting van woensdag 3 juli 2019

19Beheersovereenkomst gemeente-AGB. Opheffing.

Publicatiedatum: 05/07/2019
Overzicht punten

Zitting van woensdag 3 juli 2019

20Beëindiging erfpachtovereenkomsten voor Teunenberg en de sporthal en stopzetting overeenkomst inzake onroerende financieringshuur betreffende ontmoetingscentrum De Vrede. Goedkeuring ontwerpakte.

Publicatiedatum: 05/07/2019
Overzicht punten

Zitting van woensdag 3 juli 2019

21Annexe huurovereenkomst met Vinamici Odloo over het gebruik van lokaal op Teunenberg. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 05/07/2019
Overzicht punten

Zitting van woensdag 3 juli 2019

22Annexe huurovereenkomst met het Vierde Oor over het gebruik van lokaal op Teunenberg. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 05/07/2019
Overzicht punten

Zitting van woensdag 3 juli 2019

23Huurovereenkomst met Rode Kruis Vlaanderen vzw afdeling Olen over het gebruik van lokaal op Teunenberg. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 05/07/2019
Overzicht punten

Zitting van woensdag 3 juli 2019

24Annexe concessieovereenkomst en convenant cafetaria sporthal. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 05/07/2019
Overzicht punten

Zitting van woensdag 3 juli 2019

25Overeenkomst tussen gemeente Olen en vzw De Vrede in verband met de uitbating van het ontmoetingscentrum De Vrede. Goedkeuring delegatie opdracht voor de totstandkoming en goedkeuring van een nieuwe overeenkomst.

Publicatiedatum: 05/07/2019
Overzicht punten

Zitting van woensdag 3 juli 2019

26Verhuurreglement ontmoetingscentrum De Vrede. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 05/07/2019
Overzicht punten

Zitting van woensdag 3 juli 2019

27Verhuurreglement domein Teunenberg. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 05/07/2019
Overzicht punten

Zitting van woensdag 3 juli 2019

28Verhuurreglement sporthal. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 05/07/2019
Overzicht punten

Zitting van woensdag 3 juli 2019

29Verhuurreglement polyvalente zalen. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 05/07/2019
Overzicht punten

Zitting van woensdag 3 juli 2019

30Verhuurreglement buiteninfrastructuur. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 05/07/2019
Overzicht punten

Zitting van woensdag 3 juli 2019

31Retributiereglement gebruik socio-culturele en sportieve infrastructuur. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 05/07/2019
Overzicht punten

Zitting van woensdag 3 juli 2019

32Prijssubsidiereglementen ontmoetingscentrum De Vrede en sporthal. Opheffing.

Publicatiedatum: 05/07/2019
Overzicht punten

Zitting van woensdag 3 juli 2019

33Politieverordening inzake voorwaarden voor clubhuizen en samenscholing van motorclubs. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 05/07/2019
Overzicht punten

Zitting van woensdag 3 juli 2019

34Kempens Karakter. Activiteitenverslag en jaarrekening 2018. Kennisname.

Publicatiedatum: 05/07/2019
Overzicht punten

Zitting van woensdag 3 juli 2019

35De Kleine Wijzer. Verslag vergadering schoolraad van 20 juni 2019. Kennisname.

Publicatiedatum: 05/07/2019
Overzicht punten

Zitting van woensdag 3 juli 2019

36De Kriebel. Verslag vergadering schoolraad van 4 juni 2019. Kennisname.

Publicatiedatum: 05/07/2019
Overzicht punten

Zitting van woensdag 3 juli 2019

37De Kriebel. Verslag vergadering schoolraad van 13 juni 2019. Kennisname.

Publicatiedatum: 05/07/2019
Overzicht punten

Zitting van woensdag 3 juli 2019

38De Kleine Wijzer en de Kriebel. Schoolreglement gewoon basisonderwijs voor het schooljaar 2019-2020. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 05/07/2019
Overzicht punten

Zitting van woensdag 3 juli 2019

39Arbeidsreglement De Kleine Wijzer en de Kriebel. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 05/07/2019
Overzicht punten

Zitting van woensdag 3 juli 2019

40Mondelinge vragen en mededelingen. Bespreking.

Publicatiedatum: 05/07/2019