Gemeenteraad

van woensdag 8 mei 2019

 

OPENBARE ZITTING

 

Overzicht punten

Zitting van woensdag 8 mei 2019

1Notulen van de gemeenteraad van 3 april 2019. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 17/05/2019
Punt bijlagen/links notulen 3 april 2019.pdf
Overzicht punten

Zitting van woensdag 8 mei 2019

2Participatiereglement. Verwerping.

Publicatiedatum: 17/05/2019
Overzicht punten

Zitting van woensdag 8 mei 2019

3Politiereglement houdende maatregelen tot het voorkomen en bestrijden van brand in publiek toegankelijke lokalen en tijdens publiek toegankelijke evenementen. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 17/05/2019
Punt bijlagen/links Reglement DEF.pdf
Overzicht punten

Zitting van woensdag 8 mei 2019

4Verhuur perceel grond aan Proximus, Hoogbuul, sectie F 637S. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 17/05/2019
Overzicht punten

Zitting van woensdag 8 mei 2019

5Jaarrekening gemeente over het jaar 2018. Vaststelling.

Publicatiedatum: 17/05/2019
Punt bijlagen/links jaarrekening gemeente 2018.pdf
Ramingen - overzicht per actie.pdf
Overzicht punten

Zitting van woensdag 8 mei 2019

6Aanpassing meerjarenplan gemeente 2014-2021. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 17/05/2019
Punt bijlagen/links Aanpassing MJP 2019 2014-2021.pdf
Overzicht punten

Zitting van woensdag 8 mei 2019

7Budgetwijziging gemeente 2019 nr. 1. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 17/05/2019
Punt bijlagen/links Budgetwijziging 1.pdf
Overzicht punten

Zitting van woensdag 8 mei 2019

8Jaarrekening 2018 kerkfabriek O.-L.-V.-Olen. Advies.

Publicatiedatum: 17/05/2019
Punt bijlagen/links Jaarrekening 2018 O.-L.-V.-Olen.pdf
Overzicht punten

Zitting van woensdag 8 mei 2019

9Jaarrekening 2018 kerkfabriek Olen-Centrum. Advies.

Publicatiedatum: 17/05/2019
Punt bijlagen/links Jaarrekening 2018 Olen-Centrum.pdf
Overzicht punten

Zitting van woensdag 8 mei 2019

10Jaarrekening 2018 kerkfabriek St.-Jozef-Olen. Advies.

Publicatiedatum: 17/05/2019
Punt bijlagen/links Jaarrekening 2018 St.-Jozef-Olen.pdf
Overzicht punten

Zitting van woensdag 8 mei 2019

11Vzw Keizer Karel Olen. Voordracht kandidaat-bestuurders van de verschillende fracties van de gemeenteraad voor de raad van bestuur.

Publicatiedatum: 17/05/2019
Overzicht punten

Zitting van woensdag 8 mei 2019

12Vzw Leerlingenvervoer Olen. Voordracht kandidaat-bestuurders van de verschillende fracties van de gemeenteraad voor de raad van bestuur.

Publicatiedatum: 17/05/2019
Overzicht punten

Zitting van woensdag 8 mei 2019

13Interlokale vereniging 'Bureau Gemeentelijke Administratieve Sancties'. Goedkeuring rekening GAS 2018.

Publicatiedatum: 17/05/2019
Overzicht punten

Zitting van woensdag 8 mei 2019

14Uitstap uit Sportregio Kempen. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 17/05/2019
Overzicht punten

Zitting van woensdag 8 mei 2019

15Verslagen intercommunales. Kennisname.

Publicatiedatum: 17/05/2019
Overzicht punten

Zitting van woensdag 8 mei 2019

16IOK. Gewone algemene vergadering van 21 mei 2019. Goedkeuring agenda en standpuntbepaling.

Publicatiedatum: 17/05/2019
Overzicht punten

Zitting van woensdag 8 mei 2019

17IOK Afvalbeheer. Gewone algemene vergadering van 21 mei 2019. Agenda en in te nemen standpunten. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 17/05/2019
Overzicht punten

Zitting van woensdag 8 mei 2019

18De Kleine Wijzer. Verslag vergadering schoolraad van 27 maart 2019. Kennisname.

Publicatiedatum: 17/05/2019
Overzicht punten

Zitting van woensdag 8 mei 2019

19De Kriebel. Verslag vergadering schoolraad van 19 maart 2019. Kennisname.

Publicatiedatum: 17/05/2019
Overzicht punten

Zitting van woensdag 8 mei 2019

20Herinvoering mantelzorgpremie. Verwerping.

Publicatiedatum: 17/05/2019
Overzicht punten

Zitting van woensdag 8 mei 2019

21Engagementsverklaring ondertekening SOGIE-beleid. Verwerping.

Publicatiedatum: 17/05/2019
Overzicht punten

Zitting van woensdag 8 mei 2019

22Mondelinge vragen en mededelingen. Bespreking.

Publicatiedatum: 17/05/2019