Raad voor maatschappelijk welzijn

van woensdag 6 november 2019

 

OPENBARE ZITTING

 

Overzicht punten

Zitting van woensdag 6 november 2019

1Nota 'Wat we moeten onthouden van het 'Bezorgd'-project 2017 - 2018 - 2019'. Kennisname.

Publicatiedatum: 12/11/2019
Overzicht punten

Zitting van woensdag 6 november 2019

2Zelfevaluatie-instrument lokaal dienstencentrum Komie Geire. Kennisname.

Publicatiedatum: 12/11/2019
Overzicht punten

Zitting van woensdag 6 november 2019

3Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van 2 oktober 2019. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 12/11/2019
Overzicht punten

Zitting van woensdag 6 november 2019

4Minimale levering aardgas 2019-2020. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 12/11/2019
Overzicht punten

Zitting van woensdag 6 november 2019

5Budgetwijziging 2019 nr. 2. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 12/11/2019
Overzicht punten

Zitting van woensdag 6 november 2019

6Verslagen Welzijnszorg Kempen. Kennisname.

Publicatiedatum: 12/11/2019
Overzicht punten

Zitting van woensdag 6 november 2019

7Verslagen dienstverlenende verenigingen. Kennisname.

Publicatiedatum: 12/11/2019
Overzicht punten

Zitting van woensdag 6 november 2019

8Mondelinge vragen en mededelingen. Bespreking.

Publicatiedatum: 12/11/2019
Overzicht punten

Zitting van woensdag 6 november 2019

9Definitieve beslissing betreffende de aanvraag om schadeloosstelling wegens een beroepsziekte. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 12/11/2019