Raad voor maatschappelijk welzijn

van woensdag 6 november 2019

 

De voorzitter nodigt iedereen uit om de openbare zitting van de OCMW-raad bij te wonen op woensdag 6 november in de raadzaal van het gemeentehuis en dit aansluitend aan de zitting van de gemeenteraad.

 

OPENBARE ZITTING

 

Overzicht punten

De zitting van woensdag 6 november 2019

Nota 'Wat we moeten onthouden van het 'Bezorgd'-project 2017 - 2018 - 2019'. Kennisname.

Publicatiedatum: 29/10/2019
Overzicht punten

De zitting van woensdag 6 november 2019

Zelfevaluatie-instrument lokaal dienstencentrum Komie Geire. Kennisname.

Publicatiedatum: 29/10/2019
Overzicht punten

De zitting van woensdag 6 november 2019

Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van 2 oktober 2019. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 29/10/2019
Overzicht punten

De zitting van woensdag 6 november 2019

Minimale levering aardgas 2019-2020. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 29/10/2019
Overzicht punten

De zitting van woensdag 6 november 2019

Budgetwijziging 2019 nr. 2. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 29/10/2019
Overzicht punten

De zitting van woensdag 6 november 2019

Verslagen Welzijnszorg Kempen. Kennisname.

Publicatiedatum: 29/10/2019
Overzicht punten

De zitting van woensdag 6 november 2019

Verslagen dienstverlenende verenigingen. Kennisname.

Publicatiedatum: 29/10/2019
Overzicht punten

De zitting van woensdag 6 november 2019

Mondelinge vragen en mededelingen. Bespreking.

Publicatiedatum: 29/10/2019
Overzicht punten

De zitting van woensdag 6 november 2019

Definitieve beslissing betreffende de aanvraag om schadeloosstelling wegens een beroepsziekte. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 29/10/2019