Raad voor maatschappelijk welzijn

van woensdag 4 september 2019

 

OPENBARE ZITTING

 

Overzicht punten

Zitting van woensdag 4 september 2019

1Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van 3 juli 2019. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 05/09/2019
Overzicht punten

Zitting van woensdag 4 september 2019

2Ontwerpbeslissing betreffende de aanvraag om schadeloosstelling wegens een beroepsziekte. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 05/09/2019