OCMW - Raad

van woensdag 8 mei 2019

 

OPENBARE ZITTING

 

Overzicht punten

Zitting van woensdag 8 mei 2019

1Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van 3 april 2019. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 17/05/2019
Punt bijlagen/links notulen 3 april 2019.pdf
Overzicht punten

Zitting van woensdag 8 mei 2019

2Participatiereglement. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 17/05/2019
Overzicht punten

Zitting van woensdag 8 mei 2019

3Budgetwijziging 2019 nr. 1. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 17/05/2019
Overzicht punten

Zitting van woensdag 8 mei 2019

4IOK. Gewone algemene vergadering van 21 mei 2019. Goedkeuring agenda en standpuntbepaling.

Publicatiedatum: 17/05/2019
Overzicht punten

Zitting van woensdag 8 mei 2019

5Verslagen intercommunales. Kennisname.

Publicatiedatum: 17/05/2019
Overzicht punten

Zitting van woensdag 8 mei 2019

6Dienstenbedrijf 't Gerief. Aanduiding van één vertegenwoordiger vanuit de administratie voor de algemene vergadering die ook bestuurslid is van 't Gerief.

Publicatiedatum: 17/05/2019
Overzicht punten

Zitting van woensdag 8 mei 2019

7Mondelinge vragen en mededelingen. Bespreking.

Publicatiedatum: 17/05/2019
Overzicht punten

Zitting van woensdag 8 mei 2019

8Contract bepaalde duur stafmedewerker beleid en financiën. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 17/05/2019