OCMW - Raad

van woensdag 8 mei 2019

 

Mevrouw

Mijnheer

De voorzitter nodigt u voor de 1e maal uit op de vergadering van de OCMW - Raad op woensdag 8 mei 2019 om 21:30 in de

 

OPENBARE ZITTING

 

Overzicht punten

De zitting van woensdag 8 mei 2019

Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van 3 april 2019. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 29/04/2019
Overzicht punten

De zitting van woensdag 8 mei 2019

Participatiereglement. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 29/04/2019
Overzicht punten

De zitting van woensdag 8 mei 2019

Budgetwijziging 2019 nr. 1. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 29/04/2019
Overzicht punten

De zitting van woensdag 8 mei 2019

IOK. Gewone algemene vergadering van 21 mei 2019. Goedkeuring agenda en standpuntbepaling.

Publicatiedatum: 29/04/2019
Overzicht punten

De zitting van woensdag 8 mei 2019

Verslagen intercommunales. Kennisname.

Publicatiedatum: 29/04/2019
Overzicht punten

De zitting van woensdag 8 mei 2019

Dienstenbedrijf 't Gerief. Aanduiding van één vertegenwoordiger vanuit de administratie voor de algemene vergadering die ook bestuurslid is van 't Gerief.

Publicatiedatum: 29/04/2019
Overzicht punten

De zitting van woensdag 8 mei 2019

Mondelinge vragen en mededelingen. Bespreking.

Publicatiedatum: 29/04/2019
Overzicht punten

De zitting van woensdag 8 mei 2019

Contract bepaalde duur stafmedewerker beleid en financiën. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 29/04/2019