OCMW - Raad

van woensdag 6 februari 2019

 

Aanwezig

Jan Verbist, voorzitter

Seppe Bouquillon, voorzitter vast bureau

Ellen Deswert, Elke Tweepenninckx, Marc T'Syen, Kris Gebruers, Chris Bakelants, leden vast bureau

Marc Verhulst, Lisette Boeckx, Mario Verhaert, Dag Pas, Annelies Horemans, Willy Maes, Jef Peeters, An Peeters, Mil Haemhouts, Michel De Maeyer, Sander Verboven, Steve Janssens, Gert Dierckx, Joeri Janssens, raadsleden

Jeroen Peeters, algemeen directeur

Verontschuldigd

Jan Verhaert, Riet Smits, raadsleden

 

 

OPENBARE ZITTING

 

Overzicht punten

Zitting van woensdag 6 februari 2019

1Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van 2 januari 2019. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 29/03/2019
Overzicht punten

Zitting van woensdag 6 februari 2019

2Tijdelijke overdracht bevoegdheid voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn in geval van periodes van afwezigheid. Kennisname.

Publicatiedatum: 29/03/2019
Punt bijlagen/links Aanduiding waarnemend voorzitter GR en RMW.pdf
Overzicht punten

Zitting van woensdag 6 februari 2019

3Huishoudelijk reglement raad voor maatschappelijk welzijn. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 29/03/2019
Overzicht punten

Zitting van woensdag 6 februari 2019

4Bewegingsactiviteit voor mensen in revalidatie na kanker. Goedkeuring vrijwilligersvergoeding en vastlegging tarief.

Publicatiedatum: 29/03/2019
Overzicht punten

Zitting van woensdag 6 februari 2019

5Brief Agentschap Binnenlands Bestuur over de goedkeuring van de jaarrekening 2017 van het OCMW Olen. Kennisname.

Publicatiedatum: 29/03/2019
Punt bijlagen/links brief_goedkeuringjaarrekening_20190114_ocmw Olen.pdf
Overzicht punten

Zitting van woensdag 6 februari 2019

6Delegatie verwerkersovereenkomsten. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 29/03/2019
Overzicht punten

Zitting van woensdag 6 februari 2019

7Aanstelling lid en plaatsvervangend lid voor de lokale adviescommissie (LAC) omtrent de minimale levering van elektriciteit, gas en water. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 29/03/2019
Overzicht punten

Zitting van woensdag 6 februari 2019

8Interlokale vereniging Middenkempen. Aanduiding afgevaardigde en plaatsvervangend afgevaardigde namens het OCMW voor het beheerscomité.

Publicatiedatum: 29/03/2019
Overzicht punten

Zitting van woensdag 6 februari 2019

9Cipal. Aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene vergadering.

Publicatiedatum: 29/03/2019
Overzicht punten

Zitting van woensdag 6 februari 2019

10IOK. Aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger namens het OCMW voor de algemene vergadering.

Publicatiedatum: 29/03/2019
Overzicht punten

Zitting van woensdag 6 februari 2019

11Welzijnszorg Kempen. Aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene vergadering.

Publicatiedatum: 29/03/2019
Overzicht punten

Zitting van woensdag 6 februari 2019

12De Woonbrug. Aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger namens het OCMW voor de algemene vergadering.

Publicatiedatum: 29/03/2019
Overzicht punten

Zitting van woensdag 6 februari 2019

13De Woonbrug. Voordracht twee kandidaat-bestuurders namens het OCMW voor de raad van bestuur.

Publicatiedatum: 29/03/2019
Overzicht punten

Zitting van woensdag 6 februari 2019

14Sociaal Verhuurkantoor ISOM vzw. Aanduiding drie lid-vertegenwoordiger voor de algemene vergadering en voordracht twee kandidaat-bestuurders.

Publicatiedatum: 29/03/2019
Overzicht punten

Zitting van woensdag 6 februari 2019

15Kringwinkel vzw en Milieu&Werk vzw. Aanduiding een vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger namens het OCMW voor de algemene ledenvergaderingen.

Publicatiedatum: 29/03/2019
Overzicht punten

Zitting van woensdag 6 februari 2019

16Boskat vzw en Bospad vzw. Aanduiding een vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene ledenvergaderingen.

Publicatiedatum: 29/03/2019
Overzicht punten

Zitting van woensdag 6 februari 2019

17OFP Provant. Aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger namens het OCMW voor de algemene vergadering.

Publicatiedatum: 29/03/2019
Overzicht punten

Zitting van woensdag 6 februari 2019

18Poolstok. Aanduiding gevolmachtigde en plaatsvervangend gevolmachtigde namens het OCMW voor de algemene vergadering.

Publicatiedatum: 29/03/2019
Overzicht punten

Zitting van woensdag 6 februari 2019

19Dienstenbedrijf 't Gerief. Aanduiding twee vertegenwoordigers voor de algemene vergadering, waarvan één effectief bestuurslid en één plaatsvervangend bestuurslid en twee plaatsvervangend vertegenwoordigers voor de algemene vergadering.

Publicatiedatum: 29/03/2019