OCMW - Raad

van woensdag 5 juni 2019

 

OPENBARE ZITTING

 

Overzicht punten

Zitting van woensdag 5 juni 2019

1Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van 8 mei 2019. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 12/06/2019
Overzicht punten

Zitting van woensdag 5 juni 2019

2Jaarverslag 2018 Sociale Hulp- en Dienstverlening. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 12/06/2019
Overzicht punten

Zitting van woensdag 5 juni 2019

3Jaarrekening OCMW over het jaar 2018. Vaststelling.

Publicatiedatum: 12/06/2019
Overzicht punten

Zitting van woensdag 5 juni 2019

4Dwangbevelen. Visering en uitvoerbaarverklaring.

Publicatiedatum: 12/06/2019
Overzicht punten

Zitting van woensdag 5 juni 2019

5Rapportering organisatiebeheersing en audit. Kennisname.

Publicatiedatum: 12/06/2019
Overzicht punten

Zitting van woensdag 5 juni 2019

6Cipal. Algemene vergadering van 27 juni 2019. Goedkeuring agenda en standpuntbepaling.

Publicatiedatum: 12/06/2019
Overzicht punten

Zitting van woensdag 5 juni 2019

7IOK. Buitengewone algemene vergadering van 27 juni 2019. Goedkeuring agenda en standpuntbepaling.

Publicatiedatum: 12/06/2019
Overzicht punten

Zitting van woensdag 5 juni 2019

8Mondelinge vragen en mededelingen. Bespreking.

Publicatiedatum: 12/06/2019