OCMW - Raad

van woensdag 5 juni 2019

 

De voorzitter nodigt iedereen uit om de openbare zitting van de OCMW-raad bij te wonen op woensdag 5 juni in de raadzaal van het gemeentehuis en dit aansluitend aan de zitting van de gemeenteraad.

 

OPENBARE ZITTING

 

Overzicht punten

De zitting van woensdag 5 juni 2019

Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van 8 mei 2019. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 27/05/2019
Overzicht punten

De zitting van woensdag 5 juni 2019

Jaarverslag 2018 Sociale Hulp- en Dienstverlening. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 27/05/2019
Overzicht punten

De zitting van woensdag 5 juni 2019

Jaarrekening OCMW over het jaar 2018. Vaststelling.

Publicatiedatum: 27/05/2019
Overzicht punten

De zitting van woensdag 5 juni 2019

Dwangbevelen. Visering en uitvoerbaarverklaring.

Publicatiedatum: 27/05/2019
Overzicht punten

De zitting van woensdag 5 juni 2019

Rapportering organisatiebeheersing en audit. Kennisname.

Publicatiedatum: 27/05/2019
Overzicht punten

De zitting van woensdag 5 juni 2019

Cipal. Algemene vergadering van 27 juni 2019. Goedkeuring agenda en standpuntbepaling.

Publicatiedatum: 27/05/2019
Overzicht punten

De zitting van woensdag 5 juni 2019

IOK. Buitengewone algemene vergadering van 27 juni 2019. Goedkeuring agenda en standpuntbepaling.

Publicatiedatum: 27/05/2019
Overzicht punten

De zitting van woensdag 5 juni 2019

Mondelinge vragen en mededelingen. Bespreking.

Publicatiedatum: 27/05/2019