OCMW - Raad

van woensdag 3 april 2019

 

Mevrouw

Mijnheer

De voorzitter nodigt u voor de 1e maal uit op de vergadering van de OCMW - Raad op woensdag 3 april 2019 om 21:30 in de

 

OPENBARE ZITTING

 

Overzicht punten

De zitting van woensdag 3 april 2019

Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van 6 maart 2019. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 27/03/2019
Overzicht punten

De zitting van woensdag 3 april 2019

Verhuurreglement infrastructuur Komie Geire. Goedkeuring wijzigingen.

Publicatiedatum: 27/03/2019
Overzicht punten

De zitting van woensdag 3 april 2019

Charter gezonde gemeente. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 27/03/2019
Overzicht punten

De zitting van woensdag 3 april 2019

Jaarverslag lokaal dienstencentrum Komie Geire 2018. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 27/03/2019
Overzicht punten

De zitting van woensdag 3 april 2019

Kwaliteitsplanning lokaal dienstencentrum Komie Geire 2019. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 27/03/2019
Overzicht punten

De zitting van woensdag 3 april 2019

Adviesraad zorgzaam Olen. Kennisname oprichting en huishoudelijk reglement en bekrachtiging van de rol van 'centrumraad' als deelopdracht van deze adviesraad.

Publicatiedatum: 27/03/2019
Overzicht punten

De zitting van woensdag 3 april 2019

Adviesraad gezonde Gemeente. Stopzetting werking als adviesraad en omvorming tot 'werkgroep gezondheid'.

Publicatiedatum: 27/03/2019
Overzicht punten

De zitting van woensdag 3 april 2019

Oude statuten lokaal overleg kinderopvang. Opheffing.

Publicatiedatum: 27/03/2019
Overzicht punten

De zitting van woensdag 3 april 2019

Openverklaring stafmedewerker beleid en financiën. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 27/03/2019
Overzicht punten

De zitting van woensdag 3 april 2019

Mondelinge vragen en mededelingen. Bespreking.

Publicatiedatum: 27/03/2019