Raad voor maatschappelijk welzijn

van woensdag 6 oktober 2021

 

OPENBARE ZITTING

 

Overzicht punten

Zitting van woensdag 6 oktober 2021

1 Samenstelling raad voor maatschappelijk welzijn. Kennisname wijziging.

Publicatiedatum: 07/10/2021
Overzicht punten

Zitting van woensdag 6 oktober 2021

2 Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van 1 september 2021. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 07/10/2021
Overzicht punten

Zitting van woensdag 6 oktober 2021

3 Verslagen dienstverlenende verenigingen. Kennisname.

Publicatiedatum: 07/10/2021
Overzicht punten

Zitting van woensdag 6 oktober 2021

4 Mondelinge vragen en mededelingen. Bespreking.

Publicatiedatum: 07/10/2021