Raad voor maatschappelijk welzijn

van woensdag 2 oktober 2019

 

De voorzitter nodigt iedereen uit om de openbare zitting van de OCMW-raad bij te wonen op woensdag 2 oktober in de raadzaal van het gemeentehuis en dit aansluitend aan de zitting van de gemeenteraad.

 

OPENBARE ZITTING

 

Overzicht punten

De zitting van woensdag 2 oktober 2019

Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van 4 september 2019. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 26/09/2019
Overzicht punten

De zitting van woensdag 2 oktober 2019

IOK. Buitengewone algemene vergadering van 5 november 2019. Goedkeuring agenda en standpuntbepaling.

Publicatiedatum: 26/09/2019
Overzicht punten

De zitting van woensdag 2 oktober 2019

Mondelinge vragen en mededelingen. Bespreking.

Publicatiedatum: 26/09/2019