Gemeenteraad

van woensdag 3 juli 2019

 

De voorzitter nodigt iedereen uit om de openbare zitting van de gemeenteraad bij te wonen op woensdag 3 juli om 20:00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis .

 

OPENBARE ZITTING

 

Overzicht punten

De zitting van woensdag 3 juli 2019

Notulen van de gemeenteraad van 5 juni 2019. Goedkeuring.

Overzicht punten

De zitting van woensdag 3 juli 2019

Aankoop en ruiling van delen gronden ter hoogte van voetweg 72 aan Rode Driezen. Goedkeuring ontwerpakte.

Overzicht punten

De zitting van woensdag 3 juli 2019

Gratis grondafstand deels gelegen ter hoogte van lot 1 en 2 van verkaveling 090/525 en deels ter hoogte van lot A langs Hezewijk. Aanvaarding grondafstand en goedkeuring ontwerpakte.

Overzicht punten

De zitting van woensdag 3 juli 2019

Ruiling afgeschafte bedding Leenloop en Bouwensloop op voormalige site van BVBA Reneco en Serilge en inlijving nieuwe bedding in het openbaar domein. Goedkeuring ontwerpakte.

Overzicht punten

De zitting van woensdag 3 juli 2019

Opstart van vestigingsplaats voor de Academie voor Muziek, Woord en Dans van de stad Herentals voor het domein Muziek in vrije basisschool De Toermalijn. Principiële goedkeuring.

Overzicht punten

De zitting van woensdag 3 juli 2019

Jaarrekening OCMW van 2018. Kennisname.

Overzicht punten

De zitting van woensdag 3 juli 2019

Budgetwijziging 1 - 2019 OCMW. Goedkeuring.

Overzicht punten

De zitting van woensdag 3 juli 2019

Rapportering visum 2018. Kennisname.

Overzicht punten

De zitting van woensdag 3 juli 2019

Tussentijdse rapportering gemeente Olen. Kennisname.

Overzicht punten

De zitting van woensdag 3 juli 2019

Definiëring van het begrip 'dagelijks bestuur'. Goedkeuring.

Overzicht punten

De zitting van woensdag 3 juli 2019

Vrijstelling van de voorafgaande visumverplichting. Goedkeuring.

Overzicht punten

De zitting van woensdag 3 juli 2019

Herzien stedenbouwkundige verordening huiskavels, verkavelingen, parkeren en wonen. Goedkeuring procesnota IOK en goedkeuring wijze van gunning.

Overzicht punten

De zitting van woensdag 3 juli 2019

Schoonmaken van diverse gebouwen. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

Overzicht punten

De zitting van woensdag 3 juli 2019

Restauratie van de Sint-Martinuspastorie. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

Overzicht punten

De zitting van woensdag 3 juli 2019

Budgetwijziging AGB 2019 nr. 1. Goedkeuring.

Overzicht punten

De zitting van woensdag 3 juli 2019

Aanpassing meerjarenplan gemeente 2014-2021. Goedkeuring.

Overzicht punten

De zitting van woensdag 3 juli 2019

Budgetwijziging gemeente 2019 nr. 3. Goedkeuring.

Overzicht punten

De zitting van woensdag 3 juli 2019

Overeenkomst inzake de overname van de activiteiten van AGB Olen door gemeente Olen. Goedkeuring.

Overzicht punten

De zitting van woensdag 3 juli 2019

Beheersovereenkomst gemeente-AGB. Opheffing.

Overzicht punten

De zitting van woensdag 3 juli 2019

Beëindiging erfpachtovereenkomsten voor Teunenberg en de sporthal en stopzetting overeenkomst inzake onroerende financieringshuur betreffende ontmoetingscentrum De Vrede. Goedkeuring ontwerpakte.

Overzicht punten

De zitting van woensdag 3 juli 2019

Annexe huurovereenkomst met Vinamici Odloo over het gebruik van lokaal op Teunenberg. Goedkeuring.

Overzicht punten

De zitting van woensdag 3 juli 2019

Annexe huurovereenkomst met het Vierde Oor over het gebruik van lokaal op Teunenberg. Goedkeuring.

Overzicht punten

De zitting van woensdag 3 juli 2019

Huurovereenkomst met Rode Kruis Vlaanderen vzw afdeling Olen over het gebruik van lokaal op Teunenberg. Goedkeuring.

Overzicht punten

De zitting van woensdag 3 juli 2019

Annexe concessieovereenkomst en convenant cafetaria sporthal. Goedkeuring.

Overzicht punten

De zitting van woensdag 3 juli 2019

Overeenkomst tussen gemeente Olen en vzw De Vrede in verband met de uitbating van het ontmoetingscentrum De Vrede. Goedkeuring delegatie opdracht voor de totstandkoming en goedkeuring van een nieuwe overeenkomst.

Overzicht punten

De zitting van woensdag 3 juli 2019

Verhuurreglement ontmoetingscentrum De Vrede. Goedkeuring.

Overzicht punten

De zitting van woensdag 3 juli 2019

Verhuurreglement domein Teunenberg. Goedkeuring.

Overzicht punten

De zitting van woensdag 3 juli 2019

Verhuurreglement sporthal. Goedkeuring.

Overzicht punten

De zitting van woensdag 3 juli 2019

Verhuurreglement polyvalente zalen. Goedkeuring.

Overzicht punten

De zitting van woensdag 3 juli 2019

Verhuurreglement buiteninfrastructuur. Goedkeuring.

Overzicht punten

De zitting van woensdag 3 juli 2019

Retributiereglement gebruik socio-culturele en sportieve infrastructuur. Goedkeuring.

Overzicht punten

De zitting van woensdag 3 juli 2019

Prijssubsidiereglementen ontmoetingscentrum De Vrede en sporthal. Opheffing.

Overzicht punten

De zitting van woensdag 3 juli 2019

Politieverordening inzake voorwaarden voor clubhuizen en samenscholing van motorclubs. Goedkeuring.

Overzicht punten

De zitting van woensdag 3 juli 2019

Kempens Karakter. Activiteitenverslag en jaarrekening 2018. Kennisname.

Overzicht punten

De zitting van woensdag 3 juli 2019

De Kleine Wijzer. Verslag vergadering schoolraad van 20 juni 2019. Kennisname.

Overzicht punten

De zitting van woensdag 3 juli 2019

De Kriebel. Verslag vergadering schoolraad van 4 juni 2019. Kennisname.

Overzicht punten

De zitting van woensdag 3 juli 2019

De Kriebel. Verslag vergadering schoolraad van 13 juni 2019. Kennisname.

Overzicht punten

De zitting van woensdag 3 juli 2019

De Kleine Wijzer en de Kriebel. Schoolreglement gewoon basisonderwijs voor het schooljaar 2019-2020. Goedkeuring.

Overzicht punten

De zitting van woensdag 3 juli 2019

Arbeidsreglement De Kleine Wijzer en de Kriebel. Goedkeuring.

Overzicht punten

De zitting van woensdag 3 juli 2019

Mondelinge vragen en mededelingen. Bespreking.