Gemeenteraad

van woensdag 6 oktober 2021

 

De voorzitter van de gemeenteraad nodigt iedereen uit om de openbare zitting van de gemeenteraad bij te wonen op woensdag 6 oktober 2021 in de grote zaal van ontmoetingscentrum De Vrede. Op diezelfde avond is het ook zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn. De eerste zitting start om 20.00 uur.

 

OPENBARE ZITTING

 

Overzicht punten

De zitting van woensdag 6 oktober 2021

Ontslagname raadslid. Kennisname.

Publicatiedatum: 27/09/2021
Overzicht punten

De zitting van woensdag 6 oktober 2021

Vervanging van ontslagnemend gemeenteraadslid. Installatie en eedaflegging nieuw gemeenteraadslid.

Publicatiedatum: 27/09/2021
Overzicht punten

De zitting van woensdag 6 oktober 2021

Rangorde van de gemeenteraadsleden. Vaststelling.

Publicatiedatum: 27/09/2021
Overzicht punten

De zitting van woensdag 6 oktober 2021

Notulen van de gemeenteraad van 1 september 2021. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 27/09/2021
Overzicht punten

De zitting van woensdag 6 oktober 2021

Herziening RUP O.-L.-V en St.-Jozef-Olen. Definitieve aanvaarding.

Publicatiedatum: 27/09/2021
Overzicht punten

De zitting van woensdag 6 oktober 2021

Woningtypetoets. Goedkeuring instrument in functie van beleidsmatig gewenste ontwikkeling.

Publicatiedatum: 27/09/2021
Overzicht punten

De zitting van woensdag 6 oktober 2021

Afbakening werkingsgebied voor de vorming van de toekomstige woonmaatschappij. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 27/09/2021
Overzicht punten

De zitting van woensdag 6 oktober 2021

Klimaatpact Vlaanderen 2021-2030. Ondertekening.

Publicatiedatum: 27/09/2021
Overzicht punten

De zitting van woensdag 6 oktober 2021

Omgevingsvergunning voor het verkavelen van percelen in 15 kavels voor halfopen en gesloten bebouwing en het aanleggen van infrastructuurwerken. Goedkeuring wegtracé, vaststelling nieuwe rooilijn en aanvaarding gratis grondafstand.

Publicatiedatum: 27/09/2021
Overzicht punten

De zitting van woensdag 6 oktober 2021

Inname openbare wegenis ter hoogte van het handelshuis Dorp 14 "De oude pot van Keizer Karel". Verlenging concessie.

Publicatiedatum: 27/09/2021
Overzicht punten

De zitting van woensdag 6 oktober 2021

Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 2 september 2021 houdende goedkeuring "Extra ondersteuning team Omgeving". Bekrachtiging.

Publicatiedatum: 27/09/2021
Overzicht punten

De zitting van woensdag 6 oktober 2021

Veegwerken en onkruidborstelen dienstjaren 2022, 2023 en 2024. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

Publicatiedatum: 27/09/2021
Overzicht punten

De zitting van woensdag 6 oktober 2021

Gemeenteraadscommissie personeel en organisatie. Vaststelling gewijzigde samenstelling.

Publicatiedatum: 27/09/2021
Overzicht punten

De zitting van woensdag 6 oktober 2021

Ontslag eerste opvolger effectief lid in de Politieraad Neteland. Kennisname.

Publicatiedatum: 27/09/2021
Overzicht punten

De zitting van woensdag 6 oktober 2021

Projectvereniging Kempens Karakter. Ontslag en aanduiding plaatsvervangend lid met raadgevende stem raad van bestuur. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 27/09/2021
Overzicht punten

De zitting van woensdag 6 oktober 2021

Projectvereniging Neteland. Ontslag en aanduiding plaatsvervangend lid met raadgevende stem raad van bestuur. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 27/09/2021
Overzicht punten

De zitting van woensdag 6 oktober 2021

Verslagen dienstverlenende en opdrachthoudende verenigingen. Kennisname.

Publicatiedatum: 27/09/2021
Overzicht punten

De zitting van woensdag 6 oktober 2021

Mondelinge vragen en mededelingen. Bespreking.

Publicatiedatum: 27/09/2021