Gemeenteraad

van woensdag 6 oktober 2021

 

OPENBARE ZITTING

 

Overzicht punten

Zitting van woensdag 6 oktober 2021

1 Ontslagname raadslid. Kennisname.

Publicatiedatum: 07/10/2021
Overzicht punten

Zitting van woensdag 6 oktober 2021

2 Vervanging van ontslagnemend gemeenteraadslid. Installatie en eedaflegging nieuw gemeenteraadslid.

Publicatiedatum: 07/10/2021
Overzicht punten

Zitting van woensdag 6 oktober 2021

3 Rangorde van de gemeenteraadsleden. Vaststelling.

Publicatiedatum: 07/10/2021
Overzicht punten

Zitting van woensdag 6 oktober 2021

4 Notulen van de gemeenteraad van 1 september 2021. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 07/10/2021
Overzicht punten

Zitting van woensdag 6 oktober 2021

5 Herziening RUP O.-L.-V en St.-Jozef-Olen. Definitieve aanvaarding.

Publicatiedatum: 07/10/2021
Overzicht punten

Zitting van woensdag 6 oktober 2021

6 Woningtypetoets. Goedkeuring instrument in functie van beleidsmatig gewenste ontwikkeling.

Publicatiedatum: 07/10/2021
Overzicht punten

Zitting van woensdag 6 oktober 2021

7 Afbakening werkingsgebied voor de vorming van de toekomstige woonmaatschappij. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 07/10/2021
Overzicht punten

Zitting van woensdag 6 oktober 2021

8 Klimaatpact Vlaanderen 2021-2030. Ondertekening.

Publicatiedatum: 07/10/2021
Overzicht punten

Zitting van woensdag 6 oktober 2021

9 Omgevingsvergunning voor het verkavelen van percelen in 15 kavels voor halfopen en gesloten bebouwing en het aanleggen van infrastructuurwerken. Goedkeuring wegtracé, vaststelling nieuwe rooilijn en aanvaarding gratis grondafstand.

Publicatiedatum: 07/10/2021
Overzicht punten

Zitting van woensdag 6 oktober 2021

10 Inname openbare wegenis ter hoogte van het handelshuis Dorp 14 "De oude pot van Keizer Karel". Verlenging concessie.

Publicatiedatum: 07/10/2021
Overzicht punten

Zitting van woensdag 6 oktober 2021

11 Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 2 september 2021 houdende goedkeuring "Extra ondersteuning team Omgeving". Bekrachtiging.

Publicatiedatum: 07/10/2021
Overzicht punten

Zitting van woensdag 6 oktober 2021

12 Veegwerken en onkruidborstelen dienstjaren 2022, 2023 en 2024. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

Publicatiedatum: 07/10/2021
Overzicht punten

Zitting van woensdag 6 oktober 2021

13 Gemeenteraadscommissie personeel en organisatie. Vaststelling gewijzigde samenstelling.

Publicatiedatum: 07/10/2021
Overzicht punten

Zitting van woensdag 6 oktober 2021

14 Ontslag eerste opvolger effectief lid in de Politieraad Neteland. Kennisname.

Publicatiedatum: 07/10/2021
Overzicht punten

Zitting van woensdag 6 oktober 2021

15 Projectvereniging Kempens Karakter. Ontslag en aanduiding plaatsvervangend lid met raadgevende stem raad van bestuur. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 07/10/2021
Overzicht punten

Zitting van woensdag 6 oktober 2021

16 Projectvereniging Neteland. Ontslag en aanduiding plaatsvervangend lid met raadgevende stem raad van bestuur. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 07/10/2021
Overzicht punten

Zitting van woensdag 6 oktober 2021

17 Verslagen dienstverlenende en opdrachthoudende verenigingen. Kennisname.

Publicatiedatum: 07/10/2021
Overzicht punten

Zitting van woensdag 6 oktober 2021

18 Mondelinge vragen en mededelingen. Bespreking.

Publicatiedatum: 07/10/2021