Gemeenteraad

van woensdag 6 maart 2019

 

Aanwezig

Jan Verbist, voorzitter

Seppe Bouquillon, burgemeester

Ellen Deswert, Elke Tweepenninckx, Marc T'Syen, Kris Gebruers, Chris Bakelants, schepenen

Jan Verhaert, Riet Smits, Marc Verhulst, Lisette Boeckx, Mario Verhaert, Annelies Horemans, Willy Maes, Jef Peeters, An Peeters, Mil Haemhouts, Michel De Maeyer, Sander Verboven, Steve Janssens, Gert Dierckx, Joeri Janssens, raadsleden

Jeroen Peeters, algemeen directeur

Verontschuldigd

Dag Pas, raadslid

 

 

OPENBARE ZITTING

 

Overzicht punten

Zitting van woensdag 6 maart 2019

1Notulen van de gemeenteraad van 6 februari 2019. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 28/03/2019
Overzicht punten

Zitting van woensdag 6 maart 2019

2Gratis grondafstand ter hoogte van Brigandsstraat en Vogelzang. Principiële goedkeuring.

Publicatiedatum: 28/03/2019
Overzicht punten

Zitting van woensdag 6 maart 2019

3Toekennen nieuwe straatnaam 'Drieshof'. Voorlopige vaststelling.

Publicatiedatum: 28/03/2019
Overzicht punten

Zitting van woensdag 6 maart 2019

4Aanleg van een privé fietspad, aansluitend op het openbaar fietspad langs Industrielaan. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 28/03/2019
Overzicht punten

Zitting van woensdag 6 maart 2019

5Opmaak Masterplan Buitenschoolse Kinderopvang voor Olen. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

Publicatiedatum: 28/03/2019
Overzicht punten

Zitting van woensdag 6 maart 2019

6Aankoop twee bestelwagens. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

Publicatiedatum: 28/03/2019
Overzicht punten

Zitting van woensdag 6 maart 2019

7Aankoop vrachtwagen met containeroptreksysteem. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

Publicatiedatum: 28/03/2019
Overzicht punten

Zitting van woensdag 6 maart 2019

8Aankoop zitgrasmaaier met opvangbak. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

Publicatiedatum: 28/03/2019
Overzicht punten

Zitting van woensdag 6 maart 2019

9Politiecodex Olen. Goedkeuring wijziging naar aanleiding van de papierinzameling met gele containers.

Publicatiedatum: 28/03/2019
Overzicht punten

Zitting van woensdag 6 maart 2019

10Schrijven Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken over de geldigheid van de verkiezing van de leden van de politieraad. Kennisname.

Publicatiedatum: 28/03/2019
Punt bijlagen/links brief en besluit deputatie over geldigverklaring verkiezing politieraadsleden.pdf
Overzicht punten

Zitting van woensdag 6 maart 2019

11Sportregio Kempen. Jaarverslag en jaarrekening 2018. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 28/03/2019
Overzicht punten

Zitting van woensdag 6 maart 2019

12Bosgroep Kempen Noord. Aanduiding vertegenwoordiger voor de algemene vergadering.

Publicatiedatum: 28/03/2019
Overzicht punten

Zitting van woensdag 6 maart 2019

13Bosgroep Zuiderkempen. Aanduiding vertegenwoordiger voor de algemene vergadering.

Publicatiedatum: 28/03/2019
Overzicht punten

Zitting van woensdag 6 maart 2019

14Erkend Regionaal Samenwerkingsverband Provincie Antwerpen vzw. Aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene vergadering.

Publicatiedatum: 28/03/2019
Overzicht punten

Zitting van woensdag 6 maart 2019

15Sociaal Woonkrediet voor Vlaanderen cvba. Aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene vergadering.

Publicatiedatum: 28/03/2019
Overzicht punten

Zitting van woensdag 6 maart 2019

16IKA. Voordracht kandidaat-lid voor de raad van bestuur.

Publicatiedatum: 28/03/2019
Overzicht punten

Zitting van woensdag 6 maart 2019

17IKA. Buitengewone algemene vergadering van 19 maart 2019. Goedkeuring agenda en standpuntbepaling.

Publicatiedatum: 28/03/2019
Overzicht punten

Zitting van woensdag 6 maart 2019

18IOK. Voordracht kandidaat-lid met raadgevende stem.

Publicatiedatum: 28/03/2019
Overzicht punten

Zitting van woensdag 6 maart 2019

19IOK. Buitengewone algemene vergadering van 19 maart 2019. Goedkeuring agenda en standpuntbepaling.

Publicatiedatum: 28/03/2019
Overzicht punten

Zitting van woensdag 6 maart 2019

20IOK Afvalbeheer. Voordracht kandidaat-lid met raadgevende stem.

Publicatiedatum: 28/03/2019
Overzicht punten

Zitting van woensdag 6 maart 2019

21IOK Afvalbeheer. Buitengewone algemene vergadering van 19 maart 2019. Agenda en in te nemen standpunten. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 28/03/2019
Overzicht punten

Zitting van woensdag 6 maart 2019

22Iveka. Intrekking voordracht kandidaat-lid voor de raad van bestuur.

Publicatiedatum: 28/03/2019
Overzicht punten

Zitting van woensdag 6 maart 2019

23Iveka. Buitengewone algemene vergadering van 20 maart 2019. Goedkeuring agenda en standpuntbepaling.

Publicatiedatum: 28/03/2019
Overzicht punten

Zitting van woensdag 6 maart 2019

24Pidpa. Voordracht kandidaat-lid voor de raad van bestuur.

Publicatiedatum: 28/03/2019
Overzicht punten

Zitting van woensdag 6 maart 2019

25Pidpa. Buitengewone algemene vergadering van 25 maart 2019. Goedkeuring agenda en standpuntbepaling.

Publicatiedatum: 28/03/2019
Overzicht punten

Zitting van woensdag 6 maart 2019

26Pontes. Buitengewone algemene vergadering van 27 maart 2019. Goedkeuring agenda en standpuntbepaling.

Publicatiedatum: 28/03/2019
Overzicht punten

Zitting van woensdag 6 maart 2019

27Mondelinge vragen en mededelingen. Bespreking.

Publicatiedatum: 28/03/2019