Gemeenteraad

van woensdag 4 september 2019

 

OPENBARE ZITTING

 

Overzicht punten

Zitting van woensdag 4 september 2019

1Notulen van de gemeenteraad van 3 juli. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 12/09/2019
Overzicht punten

Zitting van woensdag 4 september 2019

2Beleidsplan handhaving. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 12/09/2019
Overzicht punten

Zitting van woensdag 4 september 2019

3Burgemeestersconvenant - streekproject Kempen 2030. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 12/09/2019
Overzicht punten

Zitting van woensdag 4 september 2019

4Plaatsing en gebruik tijdelijke vaste camera's in Olen. Goedkeuring uitbreiding van de lijst met risicoplaatsen van sluikstort en veiligheid.

Publicatiedatum: 12/09/2019
Overzicht punten

Zitting van woensdag 4 september 2019

5Verleggen en uitbreiden van voetweg 72, tussen Rode Driezen 2 en 6. Definitieve aanvaarding en definitieve vaststelling van het rooilijnplan.

Publicatiedatum: 12/09/2019
Overzicht punten

Zitting van woensdag 4 september 2019

6Zoektocht exploitant pastorie Olen-Centrum. Goedkeuring informatiebrochure waarin lastvoorwaarden opgenomen zijn en opstart van marktbevraging.

Publicatiedatum: 12/09/2019
Overzicht punten

Zitting van woensdag 4 september 2019

7Herziening stedenbouwkundige verordening huiskavels, verkavelingen, parkeren en wonen. Goedkeuring procesnota IOK en goedkeuring wijze van gunning.

Publicatiedatum: 12/09/2019
Overzicht punten

Zitting van woensdag 4 september 2019

8Onderhoud groenzones. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

Publicatiedatum: 12/09/2019
Overzicht punten

Zitting van woensdag 4 september 2019

9Aankoop podiumwagen. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

Publicatiedatum: 12/09/2019
Overzicht punten

Zitting van woensdag 4 september 2019

10Brief Agentschap Binnenlands Bestuur over goedkeuring jaarrekening 2018 van de kerkfabriek Olen-Centrum. Kennisname.

Publicatiedatum: 12/09/2019
Overzicht punten

Zitting van woensdag 4 september 2019

11Brief Agentschap Binnenlands Bestuur over goedkeuring jaarrekening 2018 van de kerkfabriek St.-Jozef-Olen. Kennisname.

Publicatiedatum: 12/09/2019
Overzicht punten

Zitting van woensdag 4 september 2019

12Pidpa. Buitengewone algemene vergadering van 18 oktober 2019. Goedkeuring agenda en standpuntbepaling.

Publicatiedatum: 12/09/2019
Overzicht punten

Zitting van woensdag 4 september 2019

13Mondelinge vragen en mededelingen. Bespreking.

Publicatiedatum: 12/09/2019