Gemeenteraad

van woensdag 4 september 2019

 

De voorzitter nodigt iedereen uit om de openbare zitting van de gemeenteraad bij te wonen op woensdag 4 september om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

 

OPENBARE ZITTING

 

Overzicht punten

De zitting van woensdag 4 september 2019

Notulen van de gemeenteraad van 3 juli. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 26/08/2019
Overzicht punten

De zitting van woensdag 4 september 2019

Beleidsplan handhaving. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 26/08/2019
Overzicht punten

De zitting van woensdag 4 september 2019

Burgemeestersconvenant - streekproject Kempen 2030. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 26/08/2019
Overzicht punten

De zitting van woensdag 4 september 2019

Plaatsing en gebruik tijdelijke vaste camera's in Olen. Goedkeuring uitbreiding van de lijst met risicoplaatsen van sluikstort en veiligheid.

Publicatiedatum: 26/08/2019
Overzicht punten

De zitting van woensdag 4 september 2019

Verleggen en uitbreiden van voetweg 72, tussen Rode Driezen 2 en 6. Definitieve aanvaarding en definitieve vaststelling van het rooilijnplan.

Publicatiedatum: 26/08/2019
Overzicht punten

De zitting van woensdag 4 september 2019

Zoektocht exploitant pastorie Olen-Centrum. Goedkeuring informatiebrochure waarin lastvoorwaarden opgenomen zijn en opstart van marktbevraging.

Publicatiedatum: 26/08/2019
Overzicht punten

De zitting van woensdag 4 september 2019

Herziening stedenbouwkundige verordening huiskavels, verkavelingen, parkeren en wonen. Goedkeuring procesnota IOK en goedkeuring wijze van gunning.

Publicatiedatum: 26/08/2019
Overzicht punten

De zitting van woensdag 4 september 2019

Onderhoud groenzones. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

Publicatiedatum: 26/08/2019
Overzicht punten

De zitting van woensdag 4 september 2019

Aankoop podiumwagen. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

Publicatiedatum: 26/08/2019
Overzicht punten

De zitting van woensdag 4 september 2019

Brief Agentschap Binnenlands Bestuur over goedkeuring jaarrekening 2018 van de kerkfabriek Olen-Centrum. Kennisname.

Publicatiedatum: 26/08/2019
Overzicht punten

De zitting van woensdag 4 september 2019

Brief Agentschap Binnenlands Bestuur over goedkeuring jaarrekening 2018 van de kerkfabriek St.-Jozef-Olen. Kennisname.

Publicatiedatum: 26/08/2019
Overzicht punten

De zitting van woensdag 4 september 2019

Pidpa. Buitengewone algemene vergadering van 18 oktober 2019. Goedkeuring agenda en standpuntbepaling.

Publicatiedatum: 26/08/2019
Overzicht punten

De zitting van woensdag 4 september 2019

Mondelinge vragen en mededelingen. Bespreking.

Publicatiedatum: 26/08/2019