Gemeenteraad

van woensdag 5 juni 2019

 

De voorzitter nodigt iedereen uit om de openbare zitting van de gemeenteraad bij te wonen op woensdag 5 juni om 20:00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis .

 

OPENBARE ZITTING

 

Overzicht punten

De zitting van woensdag 5 juni 2019

Notulen van de gemeenteraad van 8 mei 2019. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 27/05/2019
Overzicht punten

De zitting van woensdag 5 juni 2019

Participatiereglement. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 27/05/2019
Overzicht punten

De zitting van woensdag 5 juni 2019

Kempens Woonplatform Zuidwest. Verdere deelname en subsidieaanvraag. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 27/05/2019
Overzicht punten

De zitting van woensdag 5 juni 2019

Aanvullend verkeersreglement. Wijziging parkeerregime Tramstraat. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 27/05/2019
Overzicht punten

De zitting van woensdag 5 juni 2019

Verleggen en uitbreiden van voetweg 72, tussen Rode Driezen 2 en 6. Voorlopige aanvaarding en vaststelling van het rooilijnplan.

Publicatiedatum: 27/05/2019
Overzicht punten

De zitting van woensdag 5 juni 2019

Vergoeding vrijwillige gemachtigd opzichter. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 27/05/2019
Overzicht punten

De zitting van woensdag 5 juni 2019

Reglement houdende de subsidiëring van veiligheidsinitiatieven op fuiven en evenementen. Goedkeuring wijzigingen.

Publicatiedatum: 27/05/2019
Overzicht punten

De zitting van woensdag 5 juni 2019

Renteloze lening S&R Buul. Toekenning.

Publicatiedatum: 27/05/2019
Overzicht punten

De zitting van woensdag 5 juni 2019

Budgetwijziging gemeente 2019 nr. 2. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 27/05/2019
Overzicht punten

De zitting van woensdag 5 juni 2019

Overeenkomst aankoopcentrale voor groepsaankoop van een applicatie aanvragen inname openbaar domein, evenementaanvragen en uitleenmateriaal. Goedkeuring overeenkomst.

Publicatiedatum: 27/05/2019
Overzicht punten

De zitting van woensdag 5 juni 2019

Leveren en implementeren van software voor inname openbaar domein, evenementaanvragen en uitleenmateriaal. Goedkeuring verbindende deelname en goedkeuring bestek.

Publicatiedatum: 27/05/2019
Overzicht punten

De zitting van woensdag 5 juni 2019

Jaarrekening AGB over het jaar 2018. Advies.

Publicatiedatum: 27/05/2019
Overzicht punten

De zitting van woensdag 5 juni 2019

Rapportering organisatiebeheersing en audit. Kennisname.

Publicatiedatum: 27/05/2019
Overzicht punten

De zitting van woensdag 5 juni 2019

Vzw Keizer Karel Olen. Algemene vergadering van 17 juni 2019. Goedkeuring agenda en standpuntbepaling.

Publicatiedatum: 27/05/2019
Overzicht punten

De zitting van woensdag 5 juni 2019

Vzw Leerlingenvervoer Olen algemene vergadering van 12 juni 2019. Goedkeuring agenda en standpuntbepaling.

Publicatiedatum: 27/05/2019
Overzicht punten

De zitting van woensdag 5 juni 2019

IKA. Gewone algemene vergadering van 17 juni 2019. Goedkeuring agenda en standpuntbepaling.

Publicatiedatum: 27/05/2019
Overzicht punten

De zitting van woensdag 5 juni 2019

IOK. Buitengewone algemene vergadering van 27 juni 2019. Goedkeuring agenda en standpuntbepaling.

Publicatiedatum: 27/05/2019
Overzicht punten

De zitting van woensdag 5 juni 2019

IOK Afvalbeheer. Buitengewone algemene vergadering van 27 juni 2019. Agenda en in te nemen standpunten. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 27/05/2019
Overzicht punten

De zitting van woensdag 5 juni 2019

IOK Afvalbeheer. Aanduiding plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 27/05/2019
Overzicht punten

De zitting van woensdag 5 juni 2019

Iveka. Algemene tevens jaarvergadering vergadering van 18 juni 2019. Goedkeuring agenda en standpuntbepaling.

Publicatiedatum: 27/05/2019
Overzicht punten

De zitting van woensdag 5 juni 2019

Pidpa. Gewone algemene vergadering van 21 juni 2019. Goedkeuring agenda en standpuntbepaling.

Publicatiedatum: 27/05/2019
Overzicht punten

De zitting van woensdag 5 juni 2019

Pontes. Gewone algemene vergadering van 19 juni 2019. Goedkeuring agenda en standpuntbepaling.

Publicatiedatum: 27/05/2019
Overzicht punten

De zitting van woensdag 5 juni 2019

Mondelinge vragen en mededelingen. Bespreking.

Publicatiedatum: 27/05/2019