Gemeenteraad

van woensdag 2 januari 2019

 

Aanwezig

Jan Verbist, voorzitter

Seppe Bouquillon, burgemeester

Ellen Deswert, Elke Tweepenninckx, Marc T'Syen, Kris Gebruers, Chris Bakelants, schepenen

Jan Verhaert, Riet Smits, Marc Verhulst, Lisette Boeckx, Mario Verhaert, Dag Pas, Annelies Horemans, Willy Maes, Jef Peeters, An Peeters, Mil Haemhouts, Michel De Maeyer, Sander Verboven, Steve Janssens, Gert Dierckx, Joeri Janssens, raadsleden

Jeroen Peeters, algemeen directeur

 

 

De Gemeenteraad, regelmatig bijeengeroepen door de voorzitter overeenkomstig artikel 22 van het gemeentedecreet, vergaderd in het gemeentehuis op 2 januari 2019.

 

De voorzitter stelt vast dat de raad wettelijk is samengesteld.

 

De voorzitter verklaart de vergadering om 20:00 uur voor geopend voor de behandeling van de volgende punten:

 

OPENBARE ZITTING

 

Overzicht punten

Zitting van woensdag 2 januari 2019

Resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018. Kennisname geldigverklaring.

 

Aanwezigheden

 

Aanwezig

Jan Verbist, voorzitter

Seppe Bouquillon, burgemeester

Ellen Deswert, Elke Tweepenninckx, Marc T'Syen, Kris Gebruers, Chris Bakelants, schepenen

Jan Verhaert, Riet Smits, Marc Verhulst, Lisette Boeckx, Mario Verhaert, Dag Pas, Annelies Horemans, Willy Maes, Jef Peeters, An Peeters, Mil Haemhouts, Michel De Maeyer, Sander Verboven, Steve Janssens, Gert Dierckx, Joeri Janssens, raadsleden

Jeroen Peeters, algemeen directeur

 

Motivering

 

Context en argumentatie

De resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 werden door de Raad voor Verkiezingsbetwistingen op 5 december 2018 geldig verklaard. Dit werd aan de gemeente meegedeeld per brief op 10 december 2018.

 

Juridische basis

-          het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011, zoals gewijzigd, artikels 203 en 204

-          decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtcolleges, zoals gewijzigd, artikel 28

-          decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, zoals gewijzigd, artikel 6

 

Besluit

 

Artikel 1

De gemeenteraad neemt kennis van het besluit van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen van 5 december 2018 waarbij de uitslag van de gemeente-raadsverkiezingen te Olen zoals vastgesteld in het proces-verbaal van het gemeentelijk hoofd-bureau betreffende de kiesverrichtingen van 14 oktober 2018, wordt geldig verklaard.

 

Artikel 2

De gemeenteraad neemt kennis van het proces-verbaal van het gemeentelijk hoofdbureau betreffende de algemene telling van de stemmen van 14 oktober 2018 waarbij volgende kandidaten werden verkozen:

 

Lijst nr. 1 – sp.a-sociaal&anders

Verkozenen (2)

Opvolgers (21)

Mertens Witje

Bakelants Chris

1. Janssens Joeri

2. Van Olmen Nancy

3. Verheyen Ludo

4. Vanlommel Inge

5. Hannes Marc

6. De Laet Tom

7. Wouters Gert

8. Verstappen Maarten

9. T’Syen Freddy

10. Borremans Jasna

11. Janssens Naomi

12. Van de Poel Luc

13. Geens Marina

14. Verswijvel Simonne

15. Verboven Viviane

16. Verschueren Anneke

17. Gelens Michelle

18. Meyvis Joseph

19. Van den Eynden Jonas

20. Kinnaer Bob

21. Cloots Peggy

 

 

Lijst nr. 2 – N-VA

Verkozenen (5)

Opvolgers (18)

Pas Dag

Horemans Annelies

Wuyts Tessa

Maes Willy

Peeters Jef

1. Peeters An

2. Liekens Carlo

3. Vanlommel Julie

4. Vangeel Lina

5. Soontjens Bart

6. Van Bylen Steffi

7. Pelkmans Karine

8. De l’arbre Cathy

9. Bastiaensen Cindy

10. Desmet Sara

11. Vets Kris

12. Van Kerkhoven Dana

13. Verstraeten Willem

14. De Pauw-Langewouters Patrick

15. Voorspoels Jef

16. De Laet Herbert

17. Verreyt Carlo

18. De Schutter Leo

 

 

Lijst nr. 3 – CD&V

Verkozenen (9)

Opvolgers (14)

Bouquillon Seppe

Deswert Ellen

Gebruers Kris

T’Syen Marc

Verbist Jan

Boeckx Lisette

Gebruers Katrien

De Maeyer Michel

Verboven Sander

1. Dierckx Gert

2. Bogaerts Sandra

3. Vleugels Henk

4. Webers Ronny

5. Pluys Christel

6. Van Eyck Natasja

7. Horemans Kirsten

8. Van Elst Jan

9. Mertens Kristin

10. Lathouders Susy

11. Verheyen-Van Den Bosch Christiaan

12. Aerts Rinske

13. Op’t Roodt Peter

14. Wuyts Robine

 

 

Lijst nr. 4 – Groen

Verkozenen (1)

Opvolgers (11)

Tweepenninckx Elke

1. Deighton Robbie

2. Lambrechts Elly

3. Mariën Steven

4. Joris Staf

5. Symoens Tine

6. Candido Soraya

7. Knockaert Raf

8. Mertens Marc

9. Adriaansen Linda

10. Wuyts Suzy

11. Mahieu Paul

 

 

Lijst nr. 7 – O1

Verkozenen (6)

Opvolgers (17)

Verhaert Mario

Smits Riet

Verhaert Jan

Verhulst Marc

Haemhouts Mil

Janssens Steve

1. Wouters Johan

2. Laenen Koen

3. Rens Valerie

4. Magis Cindy

5. Hooyberghs Ludo

6. Vermeulen Leen

7. Poels Nikky

8. Van Rompaey Willy

9. Van Dionant Mia

10. Van den Eynden Leen

11. Mertens Agnes

12. Janssens Nancy

13. Brihouma Verena

14. Bastiaens Ashley

15. Jennes Francine

16. Dries Francis

17. Hoeykens Dave

 

Publicatiedatum: 02/04/2019
Overzicht punten

Zitting van woensdag 2 januari 2019

Benoeming en eedaflegging van de burgemeester. Kennisname.

 

Aanwezigheden

 

Aanwezig

Jan Verbist, voorzitter

Seppe Bouquillon, burgemeester

Ellen Deswert, Elke Tweepenninckx, Marc T'Syen, Kris Gebruers, Chris Bakelants, schepenen

Jan Verhaert, Riet Smits, Marc Verhulst, Lisette Boeckx, Mario Verhaert, Dag Pas, Annelies Horemans, Willy Maes, Jef Peeters, An Peeters, Mil Haemhouts, Michel De Maeyer, Sander Verboven, Steve Janssens, Gert Dierckx, Joeri Janssens, raadsleden

Jeroen Peeters, algemeen directeur

 

Motivering

 

Context en argumentatie

Liesbeth Homans, de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, heeft op 30 november 2018 de heer Seppe Bouquillon benoemd tot burgemeester van de gemeente Olen, provincie Antwerpen, met ingang van 1 januari 2019.

 

Seppe Bouquillon heeft de decretaal voorziene eed afgelegd in handen van de gouverneur op 11 december 2018, zoals bevestigd door de akte van eedaflegging.

 

Seppe Bouquillon heeft aldus met ingang van 1 januari 2019 het ambt van burgemeester opgenomen.

 

Juridische basis

-          decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, zoals gewijzigd, artikels 58 tot en met 62

-          omzendbrief KB/ABB 2018/3 van 26 oktober 2018 betreffende de start van de lokale en provinciale bestuursperiode

-          ministerieel besluit van 30 november 2018 houdende de benoeming van de heer Seppe Bouquillon tot burgemeester van de gemeente Olen

 

Besluit

 

Artikel 1

De gemeenteraad neemt kennis van de benoeming en eedaflegging van Seppe Bouquillon tot burgemeester van Olen met ingang van 1 januari 2019.

 

Publicatiedatum: 02/04/2019
Overzicht punten

Zitting van woensdag 2 januari 2019

Gemeenteraadsleden. Installatie en eedaflegging.

 

Aanwezigheden

 

Aanwezig

Jan Verbist, voorzitter

Seppe Bouquillon, burgemeester

Ellen Deswert, Elke Tweepenninckx, Marc T'Syen, Kris Gebruers, Chris Bakelants, schepenen

Jan Verhaert, Riet Smits, Marc Verhulst, Lisette Boeckx, Mario Verhaert, Dag Pas, Annelies Horemans, Willy Maes, Jef Peeters, An Peeters, Mil Haemhouts, Michel De Maeyer, Sander Verboven, Steve Janssens, Gert Dierckx, Joeri Janssens, raadsleden

Jeroen Peeters, algemeen directeur

 

Motivering

 

Voorgeschiedenis

De resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 werden door de Raad voor Verkiezingsbetwistingen geldig verklaard. De gemeenteraad heeft hiervan kennisgenomen in het begin van de zitting.

 

Context en argumentatie

De verkozene Leo Mertens (Witje Mertens) heeft op 18 oktober 2018 per brief schriftelijk laten weten afstand te doen van zijn mandaat.

 

Joeri Janssens komt als eerste opvolger op de lijst sp.a-sociaal&anders in aanmerking om het mandaat op te nemen. Hij ontving de oproep voor deze installatievergadering.

 

De verkozene Katrien Gebruers heeft op 14 december 2018 per brief schriftelijk laten weten afstand te doen van haar mandaat.

 

Gert Dierckx komt als eerste opvolger op de lijst CD&V in aanmerking om het mandaat op te nemen. Hij ontving de oproep voor deze installatievergadering.

 

De verkozene Tessa Wuyts heeft op 20 december 2018 per brief schriftelijk laten weten afstand te doen van haar mandaat.

 

An Peeters komt als eerste opvolger op de lijst N-VA in aanmerking om het mandaat op te nemen. Zij ontving de oproep voor deze installatievergadering.

 

Geen enkel te installeren verkozene of opvolger is afwezig op deze installatievergadering.

 

Alle geloofsbrieven van de verkozenen die opgeroepen zijn om de eed af te leggen werden tijdig ingediend en werden ter inzage gelegd met respect voor de decretale bepalingen ter zake.

 

Overwegende dat uit het onderzoek van de ingediende geloofsbrieven blijkt dat alle verkozenen en opvolgers die uitgenodigd worden heden de eed af te leggen, voldoen aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden.

 

De uittredend voorzitter van de gemeenteraad is tevens voorzitter van deze installatievergadering. Hij heeft de volgende eed afgelegd in handen van de burgemeester: "Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen."

 

De andere verkozenen en opvolgers die opgeroepen werden om de eed af te leggen, hebben de volgende eed afgelegd in handen van de voorzitter van de installatievergadering: "Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen."

 

Juridische basis

-          het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011, zoals gewijzigd, artikels 8, 58, 86 en 169

-          decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, zoals gewijzigd, artikels 6, 8, 10, 11 en 14

-          omzendbrief KB/ABB 2018/3 van 26 oktober 2018 betreffende de start van de lokale en provinciale bestuursperiode

 

Besluit

 

Artikel 1

De gemeenteraad neemt kennis van het afstand van mandaat van Witje Mertens, effectief verkozen op lijst nr. 1, sp.a-sociaal&anders, en van de opvolging door Joeri Janssens, eerste opvolger op lijst nr. 1, sp.a-sociaal&anders.

 

Artikel 2

De gemeenteraad neemt kennis van het afstand van mandaat van Katrien Gebruers, effectief verkozen op lijst nr. 3, CD&V, en van de opvolging door Gert Dierckx, eerste opvolger op lijst nr. 3, CD&V.

 

Artikel 3

De gemeenteraad neemt kennis van het afstand van mandaat van Tessa Wuyts, effectief verkozen op lijst nr. 2, N-VA, en van de opvolging door An Peeters, eerste opvolger op lijst nr. 2, N-VA.

 

Artikel 4

De volgende geloofsbrieven worden goedgekeurd:

 

Officiële naam

Lijst

Bakelants Christiana

sp.a-sociaal&anders

Boeckx Lisette

CD&V

De Maeyer Michel

CD&V

Deswert Ellen

CD&V

Dierckx Gert

CD&V

Gebruers Kris

CD&V

Haemhouts Emiel

O1

Horemans Annelies

N-VA

Janssens Joeri

sp.a-sociaal&anders

Janssens Steve

O1

Maes Willy

N-VA

Pas Dag

N-VA

Peeters An

N-VA

Peeters Jozef

N-VA

Smits Rita

O1

T'Syen Marc

CD&V

Tweepenninckx Elke

Groen

Verbist Jan

CD&V

Verboven Sander

CD&V

Verhaert Jan

O1

Verhaert Mario

O1

Verhulst Marc

O1

 

Artikel 5

De gemeenteraad neemt akte van de eedaflegging van Jan Verhaert in handen van de burgemeester.

 

Artikel 6

De gemeenteraad neemt akte van de eedaflegging van de volgende raadsleden in handen van de voorzitter van de installatievergadering:

-          Bakelants Christiana

-          Boeckx Lisette

-          De Maeyer Michel

-          Deswert Ellen

-          Dierckx Gert

-          Gebruers Kris

-          Haemhouts Emiel

-          Horemans Annelies

-          Janssens Joeri

-          Janssens Steve

-          Maes Willy

-          Pas Dag

-          Peeters An

-          Peeters Jozef

-          Smits Rita

-          T'Syen Marc

-          Tweepenninckx Elke

-          Verbist Jan

-          Verboven Sander

-          Verhaert Mario

-          Verhulst Marc

 

Publicatiedatum: 02/04/2019
Overzicht punten

Zitting van woensdag 2 januari 2019

Rangorde van de gemeenteraadsleden. Vaststelling.

 

Aanwezigheden

 

Aanwezig

Jan Verbist, voorzitter

Seppe Bouquillon, burgemeester

Ellen Deswert, Elke Tweepenninckx, Marc T'Syen, Kris Gebruers, Chris Bakelants, schepenen

Jan Verhaert, Riet Smits, Marc Verhulst, Lisette Boeckx, Mario Verhaert, Dag Pas, Annelies Horemans, Willy Maes, Jef Peeters, An Peeters, Mil Haemhouts, Michel De Maeyer, Sander Verboven, Steve Janssens, Gert Dierckx, Joeri Janssens, raadsleden

Jeroen Peeters, algemeen directeur

 

Motivering

 

Context en argumentatie

Nu de gemeenteraadsleden hun eed afgelegd hebben, is de noodzakelijk om de rangorde vast te stellen. Hierbij moeten de volgende bepalingen van artikel 6 §7 van het decreet over het lokaal bestuur gevolgd worden:

-          Het gemeenteraadslid met de hoogste anciënniteit neemt de hoogste rang in.

-          Bij gelijke anciënniteit neemt het gemeenteraadslid dat bij de laatste volledige vernieuwing van de gemeenteraad het hoogste aantal naamstemmen heeft behaald, de hoogste rang in.

-          Bij een gelijk aantal naamstemmen neemt het gemeenteraadslid van wie de lijst bij de laatste volledige vernieuwing van de gemeenteraad de meeste stemmen heeft behaald de hoogste rang in.

 

Juridische basis

-          decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, zoals gewijzigd, artikel 6 §7

 

Besluit

 

Artikel 1

De gemeenteraad stelt de rangorde van de gemeenteraad vast als volgt:

 

Rangorde van de gemeenteraadsleden

Legislatuur 2019-2024

Nr.

Naam en voornaam

Anciënniteit

Aantal stemmen laatste verkiezing

1.

Verhaert Jan

van 12.01.1983 tot heden

532

2.

Smits Rita

van 08.03.1989 tot heden

665

3.

Verhulst Marc

van 08.03.1989 tot 07.04.1993

van 04.01.1995 tot heden

463

4.

Bouquillon Seppe

van 03.01.2001 tot heden

1.722

5.

T’Syen Marc

van 03.01.2001 tot heden

526

6.

Boeckx Lisette

van 02.01.2007 tot heden

406

7.

Verhaert Mario

van 02.01.2013 tot heden

842

8.

Deswert Ellen

van 02.01.2013 tot heden

793

9.

Gebruers Kris

van 02.01.2013 tot heden

581

10.

Verbist Jan

van 02.01.2013 tot heden

443

11.

Pas Dag

van 02.01.2013 tot heden

416

12.

Horemans Annelies

van 02.01.2013 tot heden

358

13.

Maes Willy

van 02.01.2013 tot heden

195

14.

Peeters Jozef

van 02.01.2013 tot heden

173

15.

Peeters An

van 02.01.2013 tot heden

169

16.

Haemhouts Emiel

vanaf 02.01.2019

315

17.

De Maeyer Michel

vanaf 02.01.2019

313

18.

Verboven Sander

vanaf 02.01.2019

313

19.

Janssens Steve

vanaf 02.01.2019

297

20.

Tweepenninckx Elke

vanaf 02.01.2019

256

21.

Bakelants Christiana

vanaf 02.01.2019

165

22.

Dierckx Gert

vanaf 02.01.2019

202

23.

Janssens Joeri

vanaf 02.01.2019

114

 

Publicatiedatum: 02/04/2019
Overzicht punten

Zitting van woensdag 2 januari 2019

Fracties. Vaststelling.

 

Aanwezigheden

 

Aanwezig

Jan Verbist, voorzitter

Seppe Bouquillon, burgemeester

Ellen Deswert, Elke Tweepenninckx, Marc T'Syen, Kris Gebruers, Chris Bakelants, schepenen

Jan Verhaert, Riet Smits, Marc Verhulst, Lisette Boeckx, Mario Verhaert, Dag Pas, Annelies Horemans, Willy Maes, Jef Peeters, An Peeters, Mil Haemhouts, Michel De Maeyer, Sander Verboven, Steve Janssens, Gert Dierckx, Joeri Janssens, raadsleden

Jeroen Peeters, algemeen directeur

 

Motivering

 

Context en argumentatie

De gemeenteraadsleden die op eenzelfde lijst verkozen zijn, vormen in principe één fractie. Geen enkele lijst diende een akte van fractievorming in. Er zijn geen lijsten die zich verenigd hebben om één fractie te vormen.

 

Juridische basis

-          decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, zoals gewijzigd, artikel 36

-          omzendbrief KB/ABB 2018/3 van 26 oktober 2018 betreffende de start van de lokale en provinciale bestuursperiode

 

Besluit

 

Artikel 1

De gemeenteraad stelt de fracties vast als volgt:

 

sp.a-sociaal&anders

-          Bakelants Christiana

-          Janssens Joeri

 

N-VA

-          Horemans Annelies

-          Maes Willy

-          Pas Dag

-          Peeters An

-          Peeters Jozef

 

CD&V

-          Boeckx Lisette

-          Bouquillon Seppe

-          De Maeyer Michel

-          Deswert Ellen

-          Dierckx Gert

-          Gebruers Kris

-          T'Syen Marc

-          Verbist Jan

-          Verboven Sander

 

Groen

-          Tweepenninckx Elke

 

O1

-          Haemhouts Emiel

-          Janssens Steve

-          Smits Rita

-          Verhaert Jan

-          Verhaert Mario

-          Verhulst Marc

 

Publicatiedatum: 02/04/2019
Overzicht punten

Zitting van woensdag 2 januari 2019

Voorzitter van de gemeenteraad. Verkiezing.

 

Aanwezigheden

 

Aanwezig

Jan Verbist, voorzitter

Seppe Bouquillon, burgemeester

Ellen Deswert, Elke Tweepenninckx, Marc T'Syen, Kris Gebruers, Chris Bakelants, schepenen

Jan Verhaert, Riet Smits, Marc Verhulst, Lisette Boeckx, Mario Verhaert, Dag Pas, Annelies Horemans, Willy Maes, Jef Peeters, An Peeters, Mil Haemhouts, Michel De Maeyer, Sander Verboven, Steve Janssens, Gert Dierckx, Joeri Janssens, raadsleden

Jeroen Peeters, algemeen directeur

 

Motivering

 

Context en argumentatie

Op 19 oktober 2018 werd een akte van voordracht van kandidaat-voorzitter op naam van Jan Verbist overhandigd aan de algemeen directeur. De akte is meer dan acht dagen voor de installatievergadering van de gemeenteraad bezorgd wat voldoet aan de bepalingen van het decreet over de indientermijn.

 

De algemeen directeur heeft de akte van voordracht van kandidaat-voorzitter ter zitting overhandigd aan de voorzitter van de installatievergadering.

 

De voorzitter van de installatievergadering heeft vastgesteld dat de akte van voordracht van kandidaat-voorzitter werd ondertekend door meer dan de helft van de verkozenen op de lijsten die aan de verkiezingen deelnamen en door een meerderheid van de personen die op dezelfde lijst als de voorgedragen kandidaat werden verkozen en kan daarmee de ontvankelijkheid van de akte bevestigen.

 

Uit onderzoek van de geloofsbrieven blijkt dat Jan Verbist voldoet aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden.

 

De kandidaat-voorzitter heeft de voorgeschreven eed als gemeenteraadslid afgelegd. Er dient geen specifieke eed als voorzitter van de gemeenteraad afgelegd te worden.

 

De akte van voordracht van kandidaat-voorzitter maakt geen melding van de einddatum van het mandaat en er wordt dus geen opvolger aangeduid.

 

Beslissingsbevoegdheid

-          decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, zoals gewijzigd, artikel 7

 

Juridische basis

-          decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, zoals gewijzigd

-          omzendbrief KB/ABB 2018/3 van 26 oktober 2018 betreffende de start van de lokale en provinciale bestuursperiode

 

Besluit

 

Artikel 1

De gemeenteraad neemt kennis van de tijdige en ontvankelijke akte van voordracht van kandidaat-voorzitter.

 

Artikel 2

De voorgedragen kandidaat-voorzitter, Jan Verbist, wordt verkozen verklaard als voorzitter van de gemeenteraad met ingang van 2 januari 2019 om 20.30 uur.

 

Publicatiedatum: 02/04/2019
Overzicht punten

Zitting van woensdag 2 januari 2019

Schepenen. Verkiezing en eedaflegging.

 

Aanwezigheden

 

Aanwezig

Jan Verbist, voorzitter

Seppe Bouquillon, burgemeester

Ellen Deswert, Elke Tweepenninckx, Marc T'Syen, Kris Gebruers, Chris Bakelants, schepenen

Jan Verhaert, Riet Smits, Marc Verhulst, Lisette Boeckx, Mario Verhaert, Dag Pas, Annelies Horemans, Willy Maes, Jef Peeters, An Peeters, Mil Haemhouts, Michel De Maeyer, Sander Verboven, Steve Janssens, Gert Dierckx, Joeri Janssens, raadsleden

Jeroen Peeters, algemeen directeur

 

Motivering

 

Context en argumentatie

Op 19 oktober 2018 werd een gezamenlijke akte van voordracht van kandidaat-schepenen overhandigd aan de algemeen directeur. De akte is meer dan acht dagen voor de installatievergadering van de gemeenteraad bezorgd wat voldoet aan de bepalingen van het decreet over de indientermijn.

 

De algemeen directeur heeft vóór de installatievergadering een afschrift van de gezamenlijke akte van voordracht aan de burgemeester bezorgd.

 

De algemeen directeur heeft de akte van voordracht van kandidaat-voorzitter ter zitting overhandigd aan de voorzitter van de installatievergadering.

 

De voorzitter van de gemeenteraad heeft vastgesteld dat de gezamenlijke akte van voordracht van kandidaat-schepenen werd ondertekend door meer dan de helft van de verkozenen op de lijsten die aan de verkiezingen deelnamen en door een meerderheid van de personen die op dezelfde lijst als de voorgedragen kandidaten werden verkozen. De voorzitter kan dus de ontvankelijkheid van de akte bevestigen.

 

In de ontvankelijke voordrachtsakte worden vier kandidaat-schepenen worden voorgedragen. Dit aantal overschrijdt het maximum voor de gemeente niet dus daarmee is het aantal schepenen vastgelegd. De voorzitter van de gemeenteraad deelt dit aantal ter zitting mee aan de gemeenteraad.

 

De voorgedragen kandidaat schepenen zijn de volgende personen:

-          Ellen Deswert

-          Elke Tweepenninckx

-          Marc T'Syen

-          Kris Gebruers

 

Alle kandidaat-schepenen hebben de eed als gemeenteraadslid afgelegd.

 

Geen enkele kandidaat-schepen bevindt zich in een situatie van onverenigbaarheid.

 

De gezamenlijke akte van voordracht van de kandidaat-schepenen maakt geen melding van de einddatum van een schepenmandaat en er worden dus geen opvolgers aangeduid.

 

Beslissingsbevoegdheid

-          decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, zoals gewijzigd, artikel 43

 

Juridische basis

-          decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, zoals gewijzigd, artikels 42, 43, 44 en 49

-          omzendbrief KB/ABB 2018/3 van 26 oktober 2018 betreffende de start van de lokale en provinciale bestuursperiode

 

Besluit

 

Artikel 1

De gemeenteraad neemt kennis van de tijdige en ontvankelijke gezamenlijke akte van voordracht van de kandidaat-schepenen.

 

Artikel 2

De gemeenteraad neemt kennis van het vastgelegd aantal schepenen, met name vier.

 

Artikel 3

Volgende voorgedragen kandidaat-schepenen worden verkozen verklaard in de rangorde van de gezamenlijke akte van voordracht van de kandidaat-schepenen en de gemeenteraad neemt akte van hun eedaflegging in handen van de burgemeester:

 

Rangorde

Officiële naam

Eerste schepen

Ellen Deswert

Tweede schepen

Elke Tweepenninckx

Derde schepen

Marc T'Syen

Vierde schepen

Kris Gebruers

 

Publicatiedatum: 02/04/2019
Overzicht punten

Zitting van woensdag 2 januari 2019

Politieraadsleden. Verkiezing.

 

Aanwezigheden

 

Aanwezig

Jan Verbist, voorzitter

Seppe Bouquillon, burgemeester

Ellen Deswert, Elke Tweepenninckx, Marc T'Syen, Kris Gebruers, Chris Bakelants, schepenen

Jan Verhaert, Riet Smits, Marc Verhulst, Lisette Boeckx, Mario Verhaert, Dag Pas, Annelies Horemans, Willy Maes, Jef Peeters, An Peeters, Mil Haemhouts, Michel De Maeyer, Sander Verboven, Steve Janssens, Gert Dierckx, Joeri Janssens, raadsleden

Jeroen Peeters, algemeen directeur

 

Motivering

 

Context en argumentatie

De verkiezing van de leden van de politieraad moet plaatshebben tijdens de openbare zitting waarop de gemeenteraad wordt geïnstalleerd of ten laatste binnen tien dagen.

 

De politieraad van de meergemeentezone Neteland is samengesteld is uit negentien verkozen leden.

 

De gemeenteraad dient over te gaan tot verkiezing van drie gemeenteraadsleden als lid van de politieraad.

 

De burgemeester heeft aan de verkozenen van de gemeenteraad een nota bezorgd over de datum en het uur voor de overhandiging van de voordrachtsakten en over de regels die van toepassing zijn voor het indienen van de voordrachtsakten van de kandidaten. De burgemeester heeft daarin de datum en het uur voor de overhandiging van de voordrachtsakten vastgesteld op 12 december 2018 tussen 16.00 en 18.00 uur.

 

Er werden vier voordrachtsakten voor vier effectieve kandidaten overhandigd aan burgemeester Seppe Bouquillon. Deze akten dragen de hierna vermelde kandidaten voor:

-          Ellen Deswert werd voorgedragen door Seppe Bouquillon.

-          Emiel Haemhouts met als eerste opvolger Steve Janssens en als tweede opvolger Marc Verhulst werden voorgedragen door Emiel Haemhouts.

-          Joeri Janssens werd voorgedragen door Joeri Janssens.

-          Willy Maes werd voorgedragen door Dag Pas, Annelies Horemans, Jozef Peeters, Willy Maes en Tessa Wuyts.

 

De burgemeester heeft de kandidatenlijst in alfabetische volgorde als volgt opgemaakt en deze werd als bijlage bij de oproeping van deze vergadering gevoegd:

-          Deswert Ellen, geboren op 18 juli 1976, schepen

-          Haemhouts Emiel Frans, geboren op 20 augustus 1957, (brug)gepensioneerd, met als eerste opvolger Janssens Steve, geboren op 14 december 1981, administratief verantwoordelijke en als tweede opvolger Verhulst Marc Henri, geboren op 10 september 1960, jurist

-          Janssens Joeri, geboren op 5 augustus 1985, bewakingsagent

-          Maes Willy Frans Maria, geboren op 4 februari 1953, gepensioneerd

 

De algemeen directeur stelt tijdens de vergadering een proces-verbaal op over het verloop van de verrichtingen van de stemming en van de stemopneming, zoals hierbij ook beschreven in de notulen van de gemeenteraadszitting.

 

De burgemeester is belast met het verzekeren van de goede gang van de verrichtingen van de stemming en van de stemopneming die in de openbare vergadering plaatsvinden.

 

De gemeenteraadsleden Sander Verboven en Dag Pas, de jongste aanwezige gemeenteraadsleden in leeftijd die geen kandidaat-lid zijn voor de politieraad, staan de burgemeester bij in de verrichtingen van de stemming en van de stemopneming.

 

De algemeen directeur neemt het secretariaat waar en is belast met het opmaken van het proces-verbaal van de stemming en van de stemopneming.

 

De gemeenteraad gaat in openbare vergadering en bij geheime stemming in één stemronde over tot de verkiezing van de effectieve leden en hun opvolgers van de politieraad.

 

Er nemen 23 gemeenteraadsleden deel aan de stemming. Elk gemeenteraadslid heeft één stem. Elk gemeenteraadslid heeft dus één stembiljet gekregen.

 

Na erop gewezen te hebben dat de stemming geheim is, heeft de burgemeester de stemming geopend.

 

Na de sluiting van de stemming, heeft de burgemeester de stembiljetten verzameld en heeft hij meegedeeld dat overgegaan wordt tot de telling van de stembiljetten.

 

Gegeven het aantal raadsleden dat aan de stemming deelneemt en het aantal stemmen per raadslid, moeten er 23 stembiljetten overhandigd zijn.

 

Er werden 23 stembiljetten in de stembus aangetroffen en er ontbreken er dus geen.

 

Het bureau voor de kiesverrichtingen heeft de stembiljetten geopend en gesorteerd, waarbij de ongeldige stemmen en blanco stemmen apart werden gelegd en de geldige stembiljetten werden gerangschikt volgens de effectieve kandidaten waarvoor een stem is uitgebracht.

 

De stemopneming van de stembiljetten geeft het volgend resultaat:

-          0 ongeldige stembiljetten

-          0 blanco stembiljetten

-          23 geldige stembiljetten

 

De op deze 23 geldige stembiljetten uitgebrachte stemmen werden toegekend als volgt:

 

Naam en voornaam van de kandidaat effectieve leden

Aantal verkregen stemmen

Deswert Ellen

6

Haemhouts Emiel Frans

6

Janssens Joeri

6

Maes Willy Frans Maria

5

TOTAAL:

23

 

De kandidaat-effectieve leden die het grootste aantal stemmen hebben bekomen, worden verkozen worden en dus stelt de burgemeester vast dat volgende kandidaten werden verkozen:

-          Ellen Deswert

-          Emiel Haemhouts met als eerste opvolger Steve Janssens en als tweede opvolger Marc Verhulst

-          Joeri Janssens

 

De verkiezingsvoorwaarden zijn vervuld voor alle verkozen kandidaat-effectieve leden. Geen enkel effectief lid bevindt zich in één van de gevallen van onverenigbaarheid zoals  bepaald in artikel 15 van de wet tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus.

 

De burgemeester, de gemeenteraadsleden Sander Verboven en Dag Pas die de burgemeester bijstonden bij de verrichtingen van de stemming en de stemopneming en de algemeen directeur hebben het proces-verbaal ondertekend.

 

Beslissingsbevoegdheid

-          wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, zoals gewijzigd, artikel 18

 

Juridische basis

-          wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, zoals gewijzigd

-          koninklijk besluit van 20 december 2000 betreffende de verkiezing in elke gemeenteraad van de leden van de politieraad, zoals gewijzigd

-          ministeriële omzendbrief van 12 november 2018 betreffende de verkiezing en de installatie van de politieraadsleden van een meergemeentezone

-          gemeenteraadsbesluit van 2 januari 2019 houdende installatie en eedaflegging van de gemeenteraadsleden

 

Besluit

 

Artikel 1

De gemeenteraad neemt kennis van de hierboven beschreven stemming, stemopneming en verkiezingsuitslag van de verkiezing van de leden van de politieraad van de meergemeentezone Neteland, zoals door de burgemeester vastgesteld en afgekondigd.

 

Artikel 2

De gemeenteraad neemt kennis van de verkiezing van volgende leden tot effectieve leden en tot opvolgers van de politieraad van de meergemeentezone Neteland:

 

Effectief verkozene

Eerste opvolger

Tweede opvolger

Ellen Deswert

---

---

Joeri Janssens

---

---

Emiel Frans Haemhouts

Steve Janssens

Marc Henri Verhulst

 

Publicatiedatum: 02/04/2019
Overzicht punten

Zitting van woensdag 2 januari 2019

Vergaderdata gemeenteraad 2019. Kennisname.

 

Aanwezigheden

 

Aanwezig

Jan Verbist, voorzitter

Seppe Bouquillon, burgemeester

Ellen Deswert, Elke Tweepenninckx, Marc T'Syen, Kris Gebruers, Chris Bakelants, schepenen

Jan Verhaert, Riet Smits, Marc Verhulst, Lisette Boeckx, Mario Verhaert, Dag Pas, Annelies Horemans, Willy Maes, Jef Peeters, An Peeters, Mil Haemhouts, Michel De Maeyer, Sander Verboven, Steve Janssens, Gert Dierckx, Joeri Janssens, raadsleden

Jeroen Peeters, algemeen directeur

 

Motivering

 

Context en argumentatie

Het is noodzakelijk om de vergaderdata voor 2019 vast te stellen zodat de raadsleden tijdig hun persoonlijke agenda's kunnen aanvullen.

 

Besluit

 

Artikel 1

De gemeenteraad neemt kennis van de vergaderdata voor de rest van het jaar 2019:

-          6 februari 2019 om 20.00 uur

-          6 maart 2019 om 20.00 uur

-          3 april 2019 om 20.00 uur

-          8 mei 2019 om 20.00 uur

-          5 juni 2019 om 20.00 uur

-          3 juli 2019 om 20.00 uur

-          4 september 2019 om 20.00 uur

-          2 oktober 2019 om 20.00 uur

-          6 november 2019 om 20.00 uur

-          4 december 2019 om 20.00 uur

 

Publicatiedatum: 02/04/2019