Gemeenteraad

van woensdag 2 oktober 2019

 

OPENBARE ZITTING

 

Overzicht punten

Zitting van woensdag 2 oktober 2019

1Resultaten communicatiemonitor. Kennisname.

Publicatiedatum: 07/10/2019
Punt bijlagen/links CommMonitor_Olen-Finaal-korte versie.pdf
Overzicht punten

Zitting van woensdag 2 oktober 2019

2Notulen van de gemeenteraad van 4 september 2019. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 07/10/2019
Overzicht punten

Zitting van woensdag 2 oktober 2019

3Architectuur Begeleidings- en BeoordelingsCommissie (ABBC). Aanpassing opdrachtomschrijving en nieuwe samenstelling ABBC. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 07/10/2019
Overzicht punten

Zitting van woensdag 2 oktober 2019

4Werken doortocht Olen-Centrum fase 1: N152. Goedkeuring verrekening 1.

Publicatiedatum: 07/10/2019
Overzicht punten

Zitting van woensdag 2 oktober 2019

5Vergoeding vrijwillige busbegeleider. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 07/10/2019
Overzicht punten

Zitting van woensdag 2 oktober 2019

6Inname openbare wegenis ter hoogte van het handelshuis Dorp 14 "De Oude Pot van Keizer Karel". Verlenging concessie.

Publicatiedatum: 07/10/2019
Overzicht punten

Zitting van woensdag 2 oktober 2019

7Retributiereglement op de verkoop van cultureel-toeristische producten. Aanslagjaren 2017 tot en met 2019. Goedkeuring aanpassing.

Publicatiedatum: 07/10/2019
Overzicht punten

Zitting van woensdag 2 oktober 2019

8Opmaak van een ontwerp van de fietspaden langs Industrielaan op het grondgebied van Olen. Goedkeuring meerwerken.

Publicatiedatum: 07/10/2019
Overzicht punten

Zitting van woensdag 2 oktober 2019

9Brief Agentschap Binnenlands Bestuur over goedkeuring jaarrekening 2018 van de kerkfabriek O.-L.-V.-Olen. Kennisname.

Publicatiedatum: 07/10/2019
Overzicht punten

Zitting van woensdag 2 oktober 2019

10Deelname zorgraad eerstelijnszone Middenkempen. Goedkeuring deelname binnen de cluster lokale besturen en aanduiding vertegenwoordiger.

Publicatiedatum: 07/10/2019
Overzicht punten

Zitting van woensdag 2 oktober 2019

11Sportregio Kempen. Goedkeuring ontbinding.

Publicatiedatum: 07/10/2019
Overzicht punten

Zitting van woensdag 2 oktober 2019

12VVSG. Aanduiding van Seppe Bouquillon als lid van de bestuurlijke commissie 'Innovatief en vernieuwend besturen'. Kennisname.

Publicatiedatum: 07/10/2019
Overzicht punten

Zitting van woensdag 2 oktober 2019

13IOK. Buitengewone algemene vergadering van 5 november 2019. Goedkeuring agenda en standpuntbepaling.

Publicatiedatum: 07/10/2019
Overzicht punten

Zitting van woensdag 2 oktober 2019

14IOK Afvalbeheer. Buitengewone algemene vergadering van 5 november 2019. Agenda en in te nemen standpunten. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 07/10/2019
Overzicht punten

Zitting van woensdag 2 oktober 2019

15Iveka. Algemene vergadering in buitengewone zitting van 13 december 2019. Goedkeuring agenda en standpuntbepaling, statutenwijziging en realisatie partiële splitsing door overneming.

Publicatiedatum: 07/10/2019
Overzicht punten

Zitting van woensdag 2 oktober 2019

16Organisatie Olen-Jaarmarkt door gemeentebestuur. Niet-akkoordverklaring.

Publicatiedatum: 07/10/2019
Overzicht punten

Zitting van woensdag 2 oktober 2019

17Mondelinge vragen en mededelingen. Bespreking.

Publicatiedatum: 07/10/2019