van donderdag 7 oktober 2021

 

OPENBARE ZITTING

 

Overzicht punten

Zitting van donderdag 7 oktober 2021

1 Notulen van het college van burgemeester en schepenen van 1 oktober 2021. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 07/10/2021
Overzicht punten

Zitting van donderdag 7 oktober 2021

2 Omgevingsvergunning stedenbouwkundige handelingen voor het verbouwen van een vrijstaande eengezinswoning, Larumseweg 47 te Olen. Kennisname van het besluit van de deputatie over het ingestelde beroep.

Publicatiedatum: 07/10/2021
Overzicht punten

Zitting van donderdag 7 oktober 2021

3 Omgevingsvergunningsaanvraag voor het herinrichten van het stationsgebouw op een terrein gelegen Stationsstraat 103. Vergunning.

Publicatiedatum: 07/10/2021
Overzicht punten

Zitting van donderdag 7 oktober 2021

4 Omgevingsvergunningsaanvraag voor het bouwen van drie woningen met collectieve carport en fietsenberging op een terrein gelegen Larumseweg 11, 13 en 15. Vergunning.

Publicatiedatum: 07/10/2021
Overzicht punten

Zitting van donderdag 7 oktober 2021

5 Omgevingsvergunningsaanvraag voor het bouwen van een bijgebouw op een terrein gelegen Bockelplein 13. Vergunning.

Publicatiedatum: 07/10/2021
Overzicht punten

Zitting van donderdag 7 oktober 2021

6 Melding voor het uitbreiden van de woning, gelegen Kleine Heide 6 te Olen. Aktename melding stedenbouwkundige handelingen.

Publicatiedatum: 07/10/2021
Overzicht punten

Zitting van donderdag 7 oktober 2021

7 Stedenbouwkundig attest voor het bouwen van woning met bovengronds parkeren, Bankloopstraat z/n, te Olen. Verlening negatief stedenbouwkundig attest.

Publicatiedatum: 07/10/2021
Overzicht punten

Zitting van donderdag 7 oktober 2021

8 Overeenkomst Veeweyde 2021 - 2023

Publicatiedatum: 07/10/2021
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van donderdag 7 oktober 2021

9 Tijdelijk verkeersreglement. Organisatie van de kermis in Sint-Jozef-Olen. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 07/10/2021
Overzicht punten

Zitting van donderdag 7 oktober 2021

10 Aanvraag afwijking muziekvolume: Sinte Mette van Chiro(w)Erf Achter-Olen op 10 november 2021. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 07/10/2021
Overzicht punten

Zitting van donderdag 7 oktober 2021

11 Verzoek tot toelating verkoop sterke drank tijdens de Halloweentocht van Stal Moonray op 23 oktober 2021. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 07/10/2021
Overzicht punten

Zitting van donderdag 7 oktober 2021

12 Aanrekeningen, bestelbons en vorderingen. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 07/10/2021
Overzicht punten

Zitting van donderdag 7 oktober 2021

13 Adres/kantoorwijziging mr. Willy Huber van HCGB Advocaten. Kennisname

Publicatiedatum: 07/10/2021
Overzicht punten

Zitting van donderdag 7 oktober 2021

14 Kohier betreffende de belasting op bedrijfsruimten. Aanslagjaar 2021. Vaststelling en uitvoerbaarverklaring.

Publicatiedatum: 07/10/2021
Overzicht punten

Zitting van donderdag 7 oktober 2021

15 Veegwerken en onkruidborstelen dienstjaren 2022, 2023 en 2024. Goedkeuring starten procedure en lijst uit te nodigen firma's.

Publicatiedatum: 07/10/2021
Overzicht punten

Zitting van donderdag 7 oktober 2021

16 Inkomende briefwisseling voor Financiën. Kennisname.

Publicatiedatum: 07/10/2021
Overzicht punten

Zitting van donderdag 7 oktober 2021

17 Lijst meldingen van 27 september tot en met 3 oktober 2021. Kennisname.

Publicatiedatum: 07/10/2021
Overzicht punten

Zitting van donderdag 7 oktober 2021

18 De Kriebel. Schooljaar 2021-2022. Aanvraag loopbaanonderbreking ouderschapsverlof met 1/5e voor een leerkracht lager onderwijs. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 07/10/2021