van donderdag 16 september 2021

 

OPENBARE ZITTING

 

Overzicht punten

Zitting van donderdag 16 september 2021

1 Notulen van het college van burgemeester en schepenen van 9 september 2021. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 16/09/2021
Overzicht punten

Zitting van donderdag 16 september 2021

2 Behoeftebepaling SVK ISOM SVK Pro. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 16/09/2021
Overzicht punten

Zitting van donderdag 16 september 2021

3 Omgevingsvergunningsaanvraag voor het bouwen van een woning en bijgebouw op een terrein gelegen Dr. A. Robrechtsstraat 13. Gedeeltelijke vergunning.

Publicatiedatum: 16/09/2021
Overzicht punten

Zitting van donderdag 16 september 2021

4 Scopingsnota RUP Olen-Centrum voor de site pastorie. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 16/09/2021
Overzicht punten

Zitting van donderdag 16 september 2021

5 Melding van een bronbemaling voor de aanleg van een kelder van een woning op een terrein te Heirbaan 24A. Aktename.

Publicatiedatum: 16/09/2021
Overzicht punten

Zitting van donderdag 16 september 2021

6 Melding van een bronbemaling voor de aanleg van een kruipkelder op een terrein te Gerheiden 83. Aktename.

Publicatiedatum: 16/09/2021
Overzicht punten

Zitting van donderdag 16 september 2021

7 Melding van een bronbemaling voor een urgente rioolrenovatie op het openbaar domein ter hoogte van Merelstraat 4. Aktename.

Publicatiedatum: 16/09/2021
Overzicht punten

Zitting van donderdag 16 september 2021

8 Melding van een bronbemaling voor de aanleg van de kelder van een woning op een terrein te Waterstraat 62. Aktename.

Publicatiedatum: 16/09/2021
Overzicht punten

Zitting van donderdag 16 september 2021

9 Verzoek tot schrapping perceel afd. 1 sectie E nr. 205P uit de gemeentelijke inventaris van risicogronden. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 16/09/2021
Overzicht punten

Zitting van donderdag 16 september 2021

10 Rapport detailhandel Neteland door dienst detailhandel provincie Antwerpen. Kennisname.

Publicatiedatum: 16/09/2021
Overzicht punten

Zitting van donderdag 16 september 2021

11 Vergunning voor uitzonderlijk vervoer door Macrotrans BV. Akkoordverklaring.

Publicatiedatum: 16/09/2021
Overzicht punten

Zitting van donderdag 16 september 2021

12 Tijdelijk verkeersreglement. Organisatie van fuif Grassparty. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 16/09/2021
Overzicht punten

Zitting van donderdag 16 september 2021

13 Tijdelijk verkeersreglement voor de organisatie van de scholenveldloop. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 16/09/2021
Overzicht punten

Zitting van donderdag 16 september 2021

14 Tijdelijk verkeersreglement. Organisatie van de strapdag school Willem Tell. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 16/09/2021
Overzicht punten

Zitting van donderdag 16 september 2021

15 Verslag van gecoro van 30 augustus 2021. Kennisname en standpuntbepaling.

Publicatiedatum: 16/09/2021
Overzicht punten

Zitting van donderdag 16 september 2021

16 Aanvraag afwijking muziekvolume: Scholenveldloop van Vrije Tijd op 24 september 2021. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 16/09/2021
Overzicht punten

Zitting van donderdag 16 september 2021

17 Deelname aan het project 10.000 stappen 2.0. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 16/09/2021
Overzicht punten

Zitting van donderdag 16 september 2021

18 Aanrekeningen, bestelbons en vorderingen. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 16/09/2021
Overzicht punten

Zitting van donderdag 16 september 2021

19 Aankoop tweedehands schoolbus. Goedkeuring gunning

Publicatiedatum: 16/09/2021
Overzicht punten

Zitting van donderdag 16 september 2021

20 Raamovereenkomst voor de levering van dranken in ontmoetingscentrum De Vrede. Goedkeuring gunning.

Publicatiedatum: 16/09/2021
Overzicht punten

Zitting van donderdag 16 september 2021

21 Vervanging beleidsmedewerker mobiliteit. Aanstelling.

Publicatiedatum: 16/09/2021
Overzicht punten

Zitting van donderdag 16 september 2021

22 Beslissingen algemeen directeur van augustus 2021. Kennisname.

Publicatiedatum: 16/09/2021
Overzicht punten

Zitting van donderdag 16 september 2021

23 Lijst meldingen van 6 tot en met 12 september 2021. Kennisname.

Publicatiedatum: 16/09/2021
Overzicht punten

Zitting van donderdag 16 september 2021

24 Vrijwillig ontslag van een contractueel personeelslid. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 16/09/2021