van donderdag 23 september 2021

 

OPENBARE ZITTING

 

Overzicht punten

Zitting van donderdag 23 september 2021

1 Notulen van het college van burgemeester en schepenen van 16 september 2021. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 24/09/2021
Overzicht punten

Zitting van donderdag 23 september 2021

2 Verslagen over de werking van de projectvereniging Neteland. Kennisname.

Publicatiedatum: 24/09/2021
Overzicht punten

Zitting van donderdag 23 september 2021

3 Omgevingsvergunning voor het verkavelen van een perceel in twee loten voor gekoppelde bebouwing met referentie OMV_2019163228 en intern nummer OV_20001 langs Gerheiden. Aktename van de verzaking.

Publicatiedatum: 24/09/2021
Overzicht punten

Zitting van donderdag 23 september 2021

4 Omgevingsvergunningsaanvraag voor het ontbossen en bouwen van een tuinhuis op een terrein gelegen Lichtaartseweg 52. Vergunning.

Publicatiedatum: 24/09/2021
Overzicht punten

Zitting van donderdag 23 september 2021

5 Omgevingsvergunningsaanvraag voor het bouwen van een eengezinswoning met tuinberging en zwembad op een terrein gelegen Gerheiden 53. Vergunning.

Publicatiedatum: 24/09/2021
Overzicht punten

Zitting van donderdag 23 september 2021

6 Omgevingsvergunningsaanvraag voor het bouwen van een woning op een terrein gelegen Dr. Luyckxstraat 36. Vergunning.

Publicatiedatum: 24/09/2021
Overzicht punten

Zitting van donderdag 23 september 2021

7 Omgevingsvergunningsaanvraag voor het ontbossen en bouwen van een schuur op een terrein te Lichtaartseweg 48. Weigering vergunning.

Publicatiedatum: 24/09/2021
Overzicht punten

Zitting van donderdag 23 september 2021

8 Melding voor het plaatsen van een terrasoverkapping, gelegen Libelstraat 7 te Olen. Aktename melding stedenbouwkundige handelingen.

Publicatiedatum: 24/09/2021
Overzicht punten

Zitting van donderdag 23 september 2021

9 Stedenbouwkundig attest voor het bouwen van een weekendverblijf, Boskant z/n te Olen. Verlening stedenbouwkundig attest.

Publicatiedatum: 24/09/2021
Overzicht punten

Zitting van donderdag 23 september 2021

10 Stedenbouwkundige vergunningsaanvraag voor het bouwen van een industriegebouw, Lammerdries-Oost 23B te Olen. Vrijgave van de waarborg.

Publicatiedatum: 24/09/2021
Overzicht punten

Zitting van donderdag 23 september 2021

11 Omgevingsvergunningsaanvraag voor het slopen van een industriegebouw, Lammerdries-Oost 21 te Olen. Vrijgave van de waarborg.

Publicatiedatum: 24/09/2021
Overzicht punten

Zitting van donderdag 23 september 2021

12 Stedenbouwkundige vergunningsaanvraag voor het verbouwen en uitbreiden van een vrijstaande gezinswoning, Stationsstraat 66 te Olen. Vrijgave van de waarborg.

Publicatiedatum: 24/09/2021
Overzicht punten

Zitting van donderdag 23 september 2021

13 Aanpassing aanvraag subsidie voor duurzame infrastructuurwerken door Sport en Recreatie Buul. Principiële goedkeuring en raming van het toegekende subsidiebedrag.

Publicatiedatum: 24/09/2021
Overzicht punten

Zitting van donderdag 23 september 2021

14 Vergunning voor uitzonderlijk vervoer door Westdijk Exceptioneel Transport BV. Akkoordverklaring.

Publicatiedatum: 24/09/2021
Overzicht punten

Zitting van donderdag 23 september 2021

15 Het betreden van openbare domein met als doel het opsporen van archeologische artefacten met behulp van een metaaldetector. Toestemming en bestemming van de vondsten.

Publicatiedatum: 24/09/2021
Overzicht punten

Zitting van donderdag 23 september 2021

16 Huurovereenkomst betreffende het gebruik van Hal 14 en het paradeplein op Teunenberg door Verenigingen Huisartsenkringen Zuiderkempen voor de organisatie van een triagecentrum. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 24/09/2021
Overzicht punten

Zitting van donderdag 23 september 2021

17 UiTPAS Kempen Neteland. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 24/09/2021
Overzicht punten

Zitting van donderdag 23 september 2021

18 Aanvragen voor vormingssubsidies in het kader van subsidiëring van (kader)vorming. Toekenning subsidies.

Publicatiedatum: 24/09/2021
Overzicht punten

Zitting van donderdag 23 september 2021

19 Aanvraag afwijking muziekvolume: De Grassparty van Chiro Achter-Olen op 25 september 2021. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 24/09/2021
Overzicht punten

Zitting van donderdag 23 september 2021

20 Verzoek tot toelating verkoop sterke drank tijdens de Grassparty op 25 september 2021. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 24/09/2021
Overzicht punten

Zitting van donderdag 23 september 2021

21 Aanrekeningen, bestelbons en vorderingen. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 24/09/2021
Overzicht punten

Zitting van donderdag 23 september 2021

22 Kohier betreffende de belasting op bedrijfsruimten. Aanslagjaar 2020. Verifiëring en vaststelling staat van onwaarden houdende oninvorderbare posten en/of ambtshalve ontheffingen.

Publicatiedatum: 24/09/2021
Overzicht punten

Zitting van donderdag 23 september 2021

23 Ophalen grof huisvuil aan huis. Gunning in-house.

Publicatiedatum: 24/09/2021
Overzicht punten

Zitting van donderdag 23 september 2021

24 Raamovereenkomst voor aankoop en leveren van wegenzout van 1 november 2021 tot en met 31 oktober 2025. Goedkeuring lastvoorwaarden en uit te nodigen firma's.

Publicatiedatum: 24/09/2021
Overzicht punten

Zitting van donderdag 23 september 2021

25 Lijst meldingen van 13 tot en met 19 september 2021. Kennisname.

Publicatiedatum: 24/09/2021