van donderdag 2 september 2021

 

OPENBARE ZITTING

 

Overzicht punten

Zitting van donderdag 2 september 2021

1 Notulen van het college van burgemeester en schepenen van 26 augustus 2021. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 03/09/2021
Overzicht punten

Zitting van donderdag 2 september 2021

2 Omgevingsvergunningsaanvraag voor het verbouwen van een handelspand met woongelegenheid op een terrein gelegen Bulestraat 84. Vergunning.

Publicatiedatum: 03/09/2021
Overzicht punten

Zitting van donderdag 2 september 2021

3 Omgevingsvergunningsaanvraag voor het vervangen van de dakbedekking van gebouw 593 op een terrein te Watertorenstraat 33. Advies aan de deputatie.

Publicatiedatum: 03/09/2021
Overzicht punten

Zitting van donderdag 2 september 2021

4 Beleidstoets projecten pastorie Sint-Jozef-Olen en onderpastorie Sint-Jozef-Olen. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 03/09/2021
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van donderdag 2 september 2021

5 Tijdelijk verkeersreglement. Tractorsluis Meren/Veldstraat. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 03/09/2021
Overzicht punten

Zitting van donderdag 2 september 2021

6 Verslagen van Omgeving. Kennisname.

Publicatiedatum: 03/09/2021
Overzicht punten

Zitting van donderdag 2 september 2021

7 Aanvraag afwijking muziekvolume: Terras Muzikal van café 't Dorp op 18 september 2021. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 03/09/2021
Overzicht punten

Zitting van donderdag 2 september 2021

8 Overeenkomst Verslavingskoepel Kempen vzw. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 03/09/2021
Overzicht punten

Zitting van donderdag 2 september 2021

9 Extra ondersteuning team omgeving. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 03/09/2021
Overzicht punten

Zitting van donderdag 2 september 2021

10 Aanrekeningen, bestelbons en vorderingen. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 03/09/2021
Overzicht punten

Zitting van donderdag 2 september 2021

11 Aankoop twee bestelwagens. Goedkeuring prijsvraag.

Publicatiedatum: 03/09/2021
Overzicht punten

Zitting van donderdag 2 september 2021

12 Systeem personeelsbeheer, loonadministratie en tijdsregistratie. Goedkeuring oplevering.

Publicatiedatum: 03/09/2021
Overzicht punten

Zitting van donderdag 2 september 2021

13 Verslagen van Financiën. Kennisname.

Publicatiedatum: 03/09/2021
Overzicht punten

Zitting van donderdag 2 september 2021

14 Lijst meldingen van 23 tot en met 29 augustus 2021. Kennisname.

Publicatiedatum: 03/09/2021
Overzicht punten

Zitting van donderdag 2 september 2021

15 De Kriebel. Schooljaar 2021-2022. Aanvraag halftijds zorgkrediet voor een kind tot en met 12 jaar van een leerkracht kleuteronderwijs. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 03/09/2021