van vrijdag 1 oktober 2021

 

OPENBARE ZITTING

 

Overzicht punten

Zitting van vrijdag 1 oktober 2021

1 Notulen van het college van burgemeester en schepenen van 23 september 2021. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 04/10/2021
Overzicht punten

Zitting van vrijdag 1 oktober 2021

2 Omgevingsvergunningsaanvraag voor het bouwen van twee gekoppelde eengezinswoningen en het plaatsen van een caravan op een terrein gelegen Krekelstraat 16 en 16A. Vergunning.

Publicatiedatum: 04/10/2021
Overzicht punten

Zitting van vrijdag 1 oktober 2021

3 Omgevingsvergunningsaanvraag voor het bouwen van een carport op een terrein gelegen Heibloem 58. Vergunning.

Publicatiedatum: 04/10/2021
Overzicht punten

Zitting van vrijdag 1 oktober 2021

4 Stedenbouwkundig attest voor het afsplitsen van een perceel in de zijtuin, Hoge Blokkenlaan 3 te Olen. Verlenen van een negatief stedenbouwkundig attest.

Publicatiedatum: 04/10/2021
Overzicht punten

Zitting van vrijdag 1 oktober 2021

5 Omgevingsvergunningsaanvraag voor het verkavelen van een perceel in twee loten voor halfopen bebouwing op een terrein te Doffen 117 te Olen. Kennisname van het besluit van de deputatie over het ingestelde beroep.

Publicatiedatum: 04/10/2021
Overzicht punten

Zitting van vrijdag 1 oktober 2021

6 Omgevingsvergunning voor het omvormen van de wegverharding tussen Meirenstraat en Grensstraat naar een fietsostrade te Olen. Kennisname beslissing deputatie.

Publicatiedatum: 04/10/2021
Overzicht punten

Zitting van vrijdag 1 oktober 2021

7 GRUP Vallei Kleine Nete en Aa. Plenaire vergadering. Advies.

Publicatiedatum: 04/10/2021
Overzicht punten

Zitting van vrijdag 1 oktober 2021

8 Vergunning standplaats voor ambulante handel te Dorp voor Algarroba. Aanpassing.

Publicatiedatum: 04/10/2021
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van vrijdag 1 oktober 2021

9 Tijdelijk verkeersreglement. Strapdagen Toermalijn. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 04/10/2021
Overzicht punten

Zitting van vrijdag 1 oktober 2021

10 Verzoek tot toelating verkoop sterke drank tijdens de Halloweentocht van WZC De Notelaar op 29 oktober 2021. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 04/10/2021
Overzicht punten

Zitting van vrijdag 1 oktober 2021

11 Verslagen van Vrije.Tijd. Kennisname.

Publicatiedatum: 04/10/2021
Overzicht punten

Zitting van vrijdag 1 oktober 2021

12 Online publicatie van de vacatures van het lokaal bestuur Olen (gemeente en OCMW Olen) voor 2021 en 2022. Goedkeuring toewijzing via aanvaarde factuur.

Publicatiedatum: 04/10/2021
Overzicht punten

Zitting van vrijdag 1 oktober 2021

13 Aanrekeningen, bestelbons en vorderingen. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 04/10/2021
Overzicht punten

Zitting van vrijdag 1 oktober 2021

14 Raamovereenkomst aankoop en levering van schoolboeken voor de gemeentelijke basisscholen van Olen (2019-2022). Goedkeuring proces-verbaal van ingebrekestelling.

Publicatiedatum: 04/10/2021
Overzicht punten

Zitting van vrijdag 1 oktober 2021

15 Verslagen van Financiën. Kennisname.

Publicatiedatum: 04/10/2021
Overzicht punten

Zitting van vrijdag 1 oktober 2021

16 Lijst meldingen van 20 tot en met 26 september 2021. Kennisname.

Publicatiedatum: 04/10/2021
Overzicht punten

Zitting van vrijdag 1 oktober 2021

17 Openverklaring bij aanwerving van de functie directeur basisschool en aanleggen van een wervingsreserve. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 04/10/2021
Overzicht punten

Zitting van vrijdag 1 oktober 2021

18 Vrijwillig ontslag van een contractueel personeelslid. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 04/10/2021