van donderdag 23 september 2021

 

OPENBARE ZITTING

 

Overzicht punten

Beslissing van 20 september 2021

1 Foto- en dia avond op 24 september 2021. Toelating.

Publicatiedatum: 24/09/2021
Overzicht punten

Beslissing van 20 september 2021

2 Signalisatievergunning voor werkzaamheden aan het waterleidingnet te Geelseweg 189 op 23 september 2021. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 24/09/2021
Overzicht punten

Beslissing van 20 september 2021

3 Signalisatievergunning voor werkzaamheden aan het waterleidingnet te Doffen van 27 september tot en met 4 oktober 2021. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 24/09/2021
Overzicht punten

Beslissing van 20 september 2021

4 Signalisatievergunning voor werkzaamheden aan het waterleidingnet te Vierbeuk 4 op 12 oktober 2021. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 24/09/2021
Overzicht punten

Beslissing van 21 september 2021

5 Inzetten van vrijwilligers voor het uitvoeren van bewakingsactiviteiten tijdens de Grassparty op 25 september 2021. Toelating.

Publicatiedatum: 24/09/2021
Overzicht punten

Beslissing van 21 september 2021

6 Vergunning tot gebruik van de F105 fietsostrade.

Geldig tussen Herentals-Olen en Doffen. Goedkeuring

Publicatiedatum: 24/09/2021
Overzicht punten

Beslissing van 22 september 2021

7 Halloweenwandeling Gezinsbond Olen op 30 oktober 2021 in Olen. Kennisname.

Publicatiedatum: 24/09/2021
Overzicht punten

Beslissing van 22 september 2021

8 Signalisatievergunning voor werkzaamheden aan het waterleidingnet te Dellekens 43-45 op 12 oktober 2021. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 24/09/2021
Overzicht punten

Beslissing van 22 september 2021

9 Signalisatievergunning voor werkzaamheden aan het waterleidingnet te Dr. Luyckxstraat 30 op 6 oktober 2021. Goedkeuring.

Publicatiedatum: 24/09/2021